5.6 פיזיקה גרעינית

פיזיקה גרעינית

פיזיקה גרעינית עוסקת בחקר גרעין האטום.
על מבנה האטום והגרעין במצגת מבוא לרדיאקטיביות


להלן טבלה מחזורית דינמית


וידאו של YouTube


עד היום, למרות מאמצים גדולים שהושקעו 
והתקדמות רבה שהושגה בהבנת גרעין האטום,
אין בידנו הבנה מלאה של הגרעין. 


רדיואקטיביות מוגדרת כשינוי ספונטני 
בגרעין של אטום לא יציב
 שכתוצאה ממנו מתקבל גרעין חדש .
הגרעין החדש יהיה תמיד במצב יציב יותר .
לא ניתן לומר בוודאות מתי תיפלט הקרינה.
ניתן רק להגדיר סיכוי שגרעין נתון
 יפלוט קרינה רדיואקטיבית. 
לפיכך, תהליך הפליטה
הינו תהליך סטטיסטי. 
מכאן, שניתן לומר רק כמה התפרקויות 
מתרחשות בפרק זמן נתון בממוצע,
ובניסוי נקבל מספר ערכים שונים עבור אותו פרק זמן.
הערכים יתפלגו סביב הערך הממוצע הנ"ל 

בטבלה הבאה תמצאו זמן מחצית חיים של מספר יסודות:

    82Pb204 עופרת 204

1.4x1017   שנים

   92U238 אורניום 238

4.9x109   שנים

19K40  אשלג 40

1.3x109   שנים

6c14  פחמן 14

5760   שנים

88Ra226  רדיום 226

1260  שנים

84Po210  פולוניום 210

140   יום

53I131   יוד 131

8 ימים

84Po212  פולוניום 212

9.5    שניותלהרחבה נוספת בנושא ניתן לקרוא את המאמר שכתב ירין גל

בוידיאו הבא יש תיאור של תיארוך בעזרת איזוטופ רדיואקטיבי של פחמן

וידאו של YouTube
 ביקוע ומיזוג גרעיני

גרעין שמתפרק משחרר אנרגיה 
ובמהלכה מקצת המסה של הגעין נהפכת לאנרגיה
הסבר נוסף נמצא   במצגת תגובה גרעיניתוידאו של YouTubeכיצד התחילו החיים על פני כדור הארץ 
וכיצד נוצרה המעטפת הדקיקה המכונה אטמוספרה?
 כדי לנסות ולתת מענה לשאלות הללו
המאמר מנסה להתחקות אחר היווצרות היסודות הקלים והכבדים, 
וכיצד מהיסודות נוצרו התרכובות ובהמשך גם המולקולות המסובכות יותר.

מצגות והסברים נוספים ניתן למצוא בכתובת הבאה:
שימו לב לסרטון הבא, ותדאגו שלא יתפסו אותכם בצורה זו.


YouTube Video