1.04 יחידות מידת הנפח


הגדרה
: המקום שתופס גוף במרחב.

היחידה למדידת נפח היא קוביה שאורך צלעה שווה ל  1m  

נפח הקוביה שווה ל אורך הצלע בשלישית   1mx1mx1m=1m

   והיא נקראת מ"ק כלומר מטר בשלישית  (בלועזית זה נקרא קו"ב)

לדוגמא כאשר אנחנו אומרים שנפח של גוף שווה ל     4m3  

אנו מתכוונים לומר , שקוביה של  1m3  נכנסת ארבע פעמים בגוף

אם נאמר שנפח של גוף שווה ל  0.5m3   אנו מתכוונים לומר שהגוף יכול להכיל  רק מחצית מקוביה של 1m3  .

כאשר מודדים נפח ביחידות אחרות, מעבר היחידות מתבצע באופן הבא:

1cm3=1cmx1cmx1cm=(1cm)3=(0.01m)3=10-6m3

1m3=(100cm)3=106cm3

1mm3=(1mm)3=(10-3mm)3=10-9m3

1m3=109mm3

1μm3=(10-6m)3=10-18m3


טבלה להמרת יחידות נפח 

בחן את עצמך: דף עבודה בנושא המרת יחידות נפח  (פתרון

חידה

שני חברים טובים, נקלעו לאמצע המדבר. חום השמש וקרניה הלוהטות הצמיאו מאוד את החברים.

לרשותם היה כלי מים שקוף המלא עד הסוף וסגור בפקק.

החברים רוצים שכל אחד מהם ישתה מחצית מהמים שבכלי.

אך צורת הכלי לא הייתה סימטרית .

ברשות החברים לא היו כלים נוספים מלבד טוש (עפרון צבע) המאפשר ציור על דופן הכלי.

כיצד יכולים החברים לחלק את המים ביניהם כך שאכן כל חבר ישתה בדיוק מחצית מהמים?

פתרון

*********

מדידת נפח של נוזלים

במדידת נפח של נוזלים נהוג להשתמש ביחידת הנפח: ליטר. 

אנחנו מדברים על קיבולת של כלי, כלומר, כמה הוא יכול להכיל.

ליטר =  1000 סמ"ק

אם ניקח 1000 קוביות שאורך צלען שווה  ל 1 ס"מ , נפח כל הקוביות יחד יהיה שווה ל 1 ליטר.

נפח של אחד ליטר שווה גם לקוביה שאורך צלעה שווה ל 10  ס"מ.

את הליטר ניתן לחלק ליחדות קטנות יותר, לדוגמה

סמ"ק = 1 מ"ל

  1 ליטר = 1000 מ"ל = 1000 סמ"ק   

מזרק, כוס מדידה ומשורה: הם כלים אשר בעזרתם ניתן למדוד נפח של נוזלים.

בחן את עצמך: דף עבודה בנושא מדידת נפח של נוזלים פתרון )

חייבים להמשיך לתרגל: דף עבודה בנושא המרות נפח שטח ואורך (פתרון

אחד הדברים המדהימים בטבע זה היחס בין שטח פנים לנפח על כך בקובץ נפח ושטח פנים (פתרון)
זוכרים?
 שטח מעטפת זהו שטח כל פאות הגוף בלי הבסיסים
ושטח פנים- שטח כל פאות הגוף יחד עם הבסיסים.