1.23 משקל ומתיחותנסכם את מה שלמדתם עד כה.

הצורך האנושי בהסבר תופעות כגון:
 מדוע גוף נע במסלול פרבולי או מעגלי מביא אותנו להשתמש במושג כוח.

מהתבוננות בטבע, לכוח יש תכונה וקטורית 
כלומר חייבים להתייחס גם לגודל שלו וגם לכיוון הפעולה שלו.

בשיטה המטרית המקובלת בלימודים שלכם,
הכוח נמדד ביחידת מידה הנקראת ניוטון, בשלב מאוחר יותר נגדיר לכם כיצד נקבעה יחידה זו.ביחידה זו, נתמקד 
במשקל ומתיחות

במצגת משקל ומתיחות  נסביר את המהות של השפעת כדור הארץ ואת המהות של מתיחות.
במצגת עקרונות לפתרון תרגילים נפתור תרגילים לדוגמה.

וידאו של YouTube

The Difference Between Mass and Weight


 מה שוקל יותר קילו ברזל או קילו נוצות?  מאמר מהבלוג של אורן פרבר


YouTube Video


How builders bring up cement bags in China
דרך מעניינת לעלות דלי חול לקומה אחרונה