שאלון נכון ,לא נכון

לכל אחד מן המשפטים הבאים – קבע האם נכון או לא והסבר.

 

1. עבודת כל הכוחות הפועלים במערכת גופים שווה לשינוי האנרגיה הקינטית של המערכת. 

 ( נכון, לא נכון )

 

2. מתקף כל הכוחות הפועלים במערכת גופים שווה לשינוי תנע של המערכת.

(נכון, לא נכון)

 

3. עבודת כל הכוחות הפועלים במערכת גופים שווה לשינוי האנרגיה המכנית של המערכת. 

 (נכון, לא נכון)

 

4. עבודת כל הכוחות הפועלים במערכת גופים שווה לשינוי תנע המערכת. 

 (נכון, לא נכון )

 

5. במידה ואין כוחות חיצוניים במערכת, אז עבודת הכוחות הפנימיים הפועלים במערכת גופים שווה לשינוי האנרגיה הקינטית של המערכת. 

 (נכון, לא נכון )

 

6. במידה ואין כוחות חיצוניים במערכת, אז עבודת הכוחות הפנימיים הפועלים במערכת גופים שווה לשינוי האנרגיה המכנית של המערכת. 

 (נכון, לא נכון)

 

7. עבודת כל הכוחות החיצוניים הפועלים על מערכת גופים שווה לשינוי האנרגיה הקינטית של המערכת. 

 (נכון, לא נכון )

 

8. עבודת כל הכוחות החיצוניים הפועלים על מערכת גופים שווה לשינוי האנרגיה המכנית של המערכת. 

 (נכון, לא נכון)

 

9. עבודת כל הכוחות החיצוניים הפועלים  על מערכת גופים שווה לשינוי תנע המערכת. 

 (נכון, לא נכון )

 

10. מתקף כל הכוחות החיצוניים הפועלים על מערכת גופים שווה לשינוי תנע המערכת.

(נכון, לא נכון  )

 

11. האנרגיה הקינטית של מערכת גופים נשמרת אם ורק אם עבודת כל הכוחות הפועלים במערכת שווה ל אפס.

  (נכון, לא נכון )

 

12. האנרגיה המכנית של מערכת גופים נשמרת אם ורק אם עבודת כל הכוחות הפנימיים הפועלים על המערכת שווה לאפס.

 (נכון, לא נכון )

 

13. האנרגיה המכנית של מערכת גופים נשמרת אם ורק אם עבודת כל הכוחות הפועלים במערכת שווה לאפס. 

(נכון, לא נכון )

 

14. האנרגיה המכנית של מערכת גופים נשמרת אם ורק אם עבודת כל הכוחות החיצוניים הפועלים על המערכת שווה לאפס.

 (נכון, לא נכון )

 

15. התנע של מערכת גופים נשמר אם ורק אם המתקף הכולל הפועל על המערכת שווה לאפס.

(נכון, לא נכון)

 

16. התנע של מערכת גופים נשמר אם ורק אם המתקף הכולל החיצוני הפועל על המערכת שווה לאפס.

(נכון, לא נכון)

 

17. התנע של מערכת גופים נשמר אם ורק אם העבודה הכוללת המתבצעת על המערכת שווה לאפס.

 (נכון, לא נכון)

 

18. מהירות מרכז – המסה של מערכת גופים נשמרת אם ורק אם תנע המערכת נשמר.

 (נכון, לא נכון)

 

19. מהירות מרכז- המסה של מערכת גופים נשמרת אם ורק אם המתקף החיצוני הכולל הפועל על המערכת שווה לאפס.

 (נכון, לא נכון)

 

20. תאוצת מרכז המסה של מערכת גופים שווה לאפס אם ורק אם המתקף החיצוני הכולל הפועל על המערכת שווה לאפס.

 (נכון, לא נכון)

 

21. בהתנגשות אלסטית בין שני כדורים חלקים האנרגיה נשמרת .

 (נכון, לא נכון)

 

22. בהתנגשות אלסטית בין שני כדורים חלקים ניתן להשתמש במקדם התקומה.

(נכון, לא נכון)

 

23. כאשר פרק זמן ההתנגשות קצר מאוד, התנע נשמר.

 (נכון, לא נכון)

 

24. צחוק בריא יכול לשרוף כשלוש וחצי קלוריות.

 (נכון, לא נכון)קובץ תשובות

Comments