1-מכניקה‏ > ‏1.8- כבידה‏ > ‏

1.83-אנרגיה פוטנציאלית כובדית


כוח הכבידה תלוי במרחק 
ולכן מסה הנעה בהשפעת כוח הכבידה נעה בתאוצה משתנה.
משוואות הקינמטיקה שלמדנו בתחילת מכניקה 
לא מתאימות לנושא זה, לכן נצטרך לעבוד עם חוקי שימור.
כאנרגיה הפוטנציאלית הכובדית mgh
נכונה רק עבור כוח כבידה קבוע- כלומר קרוב לפני כדור הארץ.
במצגת הבא נראה פיתוח לאותה אנרגיה פוטנציאלית
כאשר כוח הכובד משתנה בהתאם למרחק.

אנרגיה פוטנציאלית כובדיתנלמד כיצד ניתן לחשב את מהירותו של גוף הנע בהשפעת כוח הכבידה