1-מכניקה


מכניקה הקלאסית היא אחד מענפי הפיזיקה הבסיסיים והמוקדמים ביותר, 
היא עוסקת בתיאור התנועה של הגופים, בכוחות ההדדיים שמפעילים גופים זה על זה
 ובהקשרים שבין הכוחות ובין התנועה.
סדרי הגודל שעוסקת המכניקה הקלאסית הם ממולקולות ועד גרמי שמיים גדולים , 
כל עוד מדובר במהירויות הנמוכות ממהירות האור. 
המכניקה הקלאסית נקראת לעתים אף "מכניקה ניוטונית" על שמו של אייזק ניוטון, 
אשר נחשב למנסחה הראשון בצורתה המדעית המקובלת היום.

 לפני שמתחילים ללמוד פיסיקה מומלץ קודם להתחיל בבניית כלים מתמטיים בסיסיים.
מומלץ לעבור על החומרים הנמצאים בדף  מתחילים ללמוד לפני הלימוד במכניקה .

הפיסיקה עוסקת בחקר ובתיאור העולם הסובב אותנו. 
על מנת לתאר ולחקור באופן כמותי הפיסיקה משתמשת ביחידות וממדים פיסיקלים.
על מנת להקנות משמעות למספר ולערכים הפיסיקליים
מומלץ להתחיל את הלימודים בנושא זה.

אחד הקשיים בהבנת מושגים מתחום המכניקה
הוא השוני בין משמעותם המוכרת בחיי היום-יום לבין משמעותם בפיזיקה.
ה"תאוצה", לדוגמה, נתפשת בחיי היום-יום
כהגברת גודל המהירות (speed) (ותאוטה נתפשת כהפחתת גודל המהירות).
בפיזיקה, לעומת זאת, התאוצה מוגדרת כקצב שינוי המהירות (velocity).
 בעיות דומות מתעוררות לגבי המושגים "כוח", "עבודה" ומושגים אחרים.
יש חשיבות רבה לשנן וללמוד מושגים בע"פ ולהכין מפת מושגים ברורה. 
הרקע המתמטי הנדרש ללימודי המכניקה כולל אלגברה וטריגונומטריה , 
באתר זה אשתדל לתת לכם בסיס אך רצוי לחזק כלים אלה לפני שמתחילים ללמוד, 
ניתן לקבל רענון מתמטי באתר שיעורטונים מתמטיים.

יש מושגים פיזיקליים,כגון "מהירות רגעית", "תאוצה רגעית" ו"עבודה",
 המוגדרים באמצעות נגזרת או אינטגרל, 
בראשית דרכנו ננסה ל"עקוף" פעולות אלו ע"י שימוש בכלים המאפשרים זאת 
אך אין זה מוריד מאחריות התלמיד ללמוד חשבון דיפרנציאלי ואינטרלי בהמשך.
בדפים הבאים תוכלו לקבל הסבר קצר דפי עבודה +פתרונות +מצגות ועוד 
בנושאים  הנלמדים במכניקה
ניתן להיעזר גם באתר של תלמידי הפיסיקה  

וגם באתר מת"ל המרכז במקום אחד חומרים
אשר קיימים ברשת (מצגות, מבחני בגרות, תרגילים)