7-מעבדה‏ > ‏

מעבדה- מיפוי שדה חשמלי

ניתן להיעזר באתר של חמד"ע.  http://www.hemda.org.il/studyMaterials/study.aspx?study=163
אמנם הציוד שלהם ישן וקצת שונה מהציוד של המכינה, אך עיקרון המדידה נשאר זהה, וכן יצירת המפות.


הסבר כיצד להפעיל את הספק החשמלי  במעבדה (מכינת הטכניון)

YouTube Videoהסבר כיצד להפעיל את מכשיר המדידה במעבדה ( מכינת הטכניון)

YouTube Video


בנוסף כהכנה טובה לניסוי, 

וכן לפתור תרגיל 5 עמוד 93 מספר מבחני המכינה.