St Matthias gilde Oploo Vendelen Trommen Standaardrijden Schieten jeu des boules
De nieuwe koning van het gilde 2017-2018: Jan van Sambeek

Koningspaar20172018Jan-en-Nel-vSambeek

Zaterdag 20 mei: Koningsschieten
Het Koningsschieten is in volle gang!

K-schieten2017

Zondag 21 mei: Vrije Gildedag Sint Joris te Oirschot
Ook het Sint Matthiasgilde zal deelnemen aan deze gildedag. Het programma die dag is als volgt:
  • 8.00 uur: Ontvangst afgevaardigden deelnemende gilden bij de Brouwerij Vandeoirsprong. 
  • 8.45 uur: Opstellen voor vertrek naar de Oirschotse Sint-Petrusbasiliek. 
  • 8.50 uur: Vertrek naar de Oirschotse Sint-Petrusbasiliek. 
  • 9.15 uur: Aanvang gildemis met als voorgangers Pastoor Spijkers en Pastor van Nunen. De mis wordt opgeluisterd door Mixed Voices. 
  • 10.45 uur: Aanbieden van de erewijn door onze burgemeester R. Severijns bij de Brouwerij Vandeoirsprong. 
  • 11.30 uur: Vertrek van alle genodigden (op eigen gelegenheid) richting de feesttent op het gildeterrein “Vondevoorthof” aan de Heersdijk. 
  • 11.45 uur: Aanvang koffietafel in de feesttent op het gildeterrein. 
  • 12.45 uur: Opstellen voor de optocht. 
  • 13.00 uur: Vertrek optocht met aansluitend op het hoofdveld een massale en kleurrijke opmars. 
  • 15.00 uur: Diverse demonstraties, aanvang van alle wedstrijden, streek-markt, kinderactiviteiten. 

De prijsuitreiking vindt om ± 19.00 uur plaats in de feesttent. Meer informatie is te vinden op www.sintjorisgilde.nl.


Piet Bruisten Nieuwe Deken Sint Matthiasgilde

Sinds maandag 13 februari is Piet Bruisten de nieuwe deken van het Sint Matthiasgilde Oploo. In een speciaal ingelaste vergadering voor alle gildeleden werd hij unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Piet neemt het dekenschap over van Jeroen Klauwer, die sinds 2005 deken was en destijds het stokje overnam van Gerrit Boeijen. 

In de tien jaar dat Jeroen deken was, organiseerde het gilde onder andere een gildedag (2012) en meerdere federatietoernooien (wedstrijden voor alle gilde uit Noord-Brabant en Noord-Limburg). In 2014 was hij tevens koning van het gilde. Verder was / is Jeroen betrokken bij zeer veel projecten binnen het gilde en bij veel werkzaamheden in en rondom gildeaccommodatie de Watermolen.

Piet Bruisten is niet alleen kersvers als deken, hij is ook hagelnieuw als gildebroeder. Op de algemene jaarvergadering op 11 januari van dit jaar werd Piet aangenomen als nieuw lid van het gilde.Een van de belangrijkste punten op de agenda van het Sint Matthiasgilde is de aanwas van het ledenbestand. De afgelopen 10 jaar meldden zich verschillende nieuwe leden aan en maakten veel jeugdleden de overstap naar het seniorenlidmaatschap. Naast die positieve ontwikkelingen ziet het gilde graag meer nieuwe leden komen, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Momenteel worden daartoe enkele initiatieven opgesteld die hopelijk tot een aanwas zullen leiden. Geïnteresseerden kunnen zich uiteraard melden bij de nieuwe voorzitter om eens een kijkje te komen nemen bij het gilde: 0485-382696.

Tot zien bij het Sint Matthiasgilde Oploo

Afbeelding bekijken (opent in een nieuw tabblad)
Illustratie: kaartontwerp Roos van Riet (www.roosvanriet.nl)