Geografie en hydrografie

Basisgegevens

Sint-Lievens-Esse heeft een oppervalkte van 11,68 km2 en heeft met zijn 2067 inwoners (in 2007) een relatief lage bevolkingsdichtheid van 177 inwoners per km2.
Van oudsher waren ook de meeste Essenaren werkzaam in de landbouw (in 1846 telde Sint-Lievens-Esse 490 boerderijen). Vandaag blijft Sint-Lievens-Esse een groene gemeente, maar is de tewerkstelling in de landbouw uiteraard sterk teruggelopen.
Tot rond 2000 was er nog een lokale textielindustie (breigoed Van Damme in de Kauwstraat), en meubelindustrie (Van Poucke langs de Gentweg). Nu zijn er wel nog zelfstandigen en is brouwerij Van Den Bossche nog steeds actief. Maar de meeste werknemers pendelen nu naar werkgevers in de omgeving van Gent of Brussel.
Sinds de gemeentefusie van 1977 is Sint-Lievens-Esse een deelgemeente van groot-Herzele. Volgens de visie van het gemeentebestuur is Sint-Lievens-Esse - net als de andere zuidelijke deelgemeenten Steenhuize-Wijnhuize, Sint-Antelinks en Woubrechtegem - voorbestemd als agrarisch gebied met veel open ruimte.


Sint-Lievens-Esse is deel van kanton Herzele, administratief arrondissement Aalst en gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. Voor kleinere geschillen is het vredegerecht van Zottegem bevoegd.

Locatie

Sint-Lievens-Esse grenst:
 • in het noorden aan Herzele
 • in het noordoosten aan Woubrechtegem
 • in het oosten aan Sint-Antelinks
 • in het zuiden aan Steenhuize- Wijnhuize
 • in het westen aan Erwetegem
 • in het noordwesten aan Godveerdegem en Grotenberge   

Reliëf

Het grondgebied van Sint-Lievens-Esse maakt deel uit van de Vlaamse Ardennen, met zijn kenmerkend golvend landschap. De hoogte boven de zeespiegel varieert (bronnen: stafkaart Nationaal Geografisch Instituut en Google Earth):
 • 44m (aan de voet van de helling in de Arestraat, op de grens met Herzele)
 • 57m (aan de voet van de helling op de Gentweg (N42), op de grens met Zottegem)
 • 81m (aan de Watertoren op het Zonneveld) 
 • 82m (op de top van de Bieselenberg langs Ter Varent)
 • 88m (op de top van de helling op de Gentweg (N42) in Wijnhuize)


Uit het overzichtskaartje (relief van het Denderbekken) - met in het oosten de Bieselenberg en Sint-Lievens-Esse - blijkt ook dat Sint-Lievens-Esse nog een relatief sterk variabel reliëf vertoont. Sint-Lievens-Esse is dan ook terecht een onderdeel van de Vlaamse Ardennen


Grafische illustratie reliëf Zottegem en Herzele (zonder hoogtelijnen of straten, maar een mooi overzicht in combinatie met de kaartjes van de hydrografie hieronder):Hydrografie

In het noorden vormt de Ter Erpenbeek (alias ter Molenbeek) de grens tussen Sint-Lievens-Esse en achtereenvolgens Erwetegem en Herzele. Die beek mondt in Hofstade uit in de Dender. In Sint-Lievens-Esse ontspringen een aantal beken, die verderop alle uitmonden in de Ter Erpenbeek. Op de Waeyenberg ontspringt de Mussenbeek (alias Beverbeek of Ertsburgbeek). Deze vormt grotendeels de zuidelijke grens tussen Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize.Verderop wordt ook deze week de Molenbeek genoemd.
Bezuiden de heuvelrug van de Bieselenberg monden de beken uit in de Dender te Zandbergen, stroomopwaarts van Hofstade. De waterschapsgrens ligt ongeveer ter hoogte van de Schipstraat en de Kauwstraat.
Iets westelijker (in Erwetegem en Zottegem) en noordelijker (benoorden het centrum van Herzele) voert het regenwater rechtstreeks af naar de Schelde (via beken die in Wichelen in de Schelde uitmonden). Die waterschapslijn ligt ongeveer ter hoogte van de Kloosterstraat in Erwetegem, de Tweekerkenstraat in Godveerdegem en de Europaweg in Grotenberge.

Bodem

De bodem in Sint-Lievens-Esse is hoofdzakelijk leem, vochtige leem en droge klei.


Comments