Familiekunde

Familiekunde in de omgeving van Sint-Lievens-Esse

Een paar mensen uit Sint-Lievens-Esse zijn met genealogie bezig. Wie zich daar ook aan interesseert vindt wellicht aanknoopingpunten bij:
Een beetje wiskunde

Het is merkwaardig vast te stellen dat velen die al sinds generaties in de streek wonen onderling familie blijken te zijn. Al is een en ander vrij makkelijk verklaarbaar. Aangezien de overgrote meerderheid van onze voorouders landbouwers waren vonden ze hun huwelijkspartner in de onmiddellijke omgeving (na een uitje moesten de mensen 's avonds terug thuis zijn om de dieren te verzorgen). Een overgesimplifieerd wiskundig model met:
  • een bevolking constant op 2500 inoners
  • geen in- of uitwijkelingen
  • 2 nakomelingen per koppel
  • leeftijd van de moeder bij de beboorte 30 jaar
... leert ons dat de kans dat twee mensen binnen een generatie op zijn minst een keer bloedverwanten zijn exponentieel oploopt:

kans dat 2 mensen uit de bevolking bloedverwanten zijn jaren
generatie
0 30 1
0,16% 60 2
0,32% 90 3
0,64% 120 4
1,28% 150 5
2,56% 180 6
5,12% 210 7
10,24% 240 8
20,48% 270 9
40,96% 300 10
81,92% 330 11
163,84% 360 12
327,68% 390 13
655,36% 420 14
1310,72% 450 15

De manier om dit tabelletje te lezen: als je twee mensen - uit die virtuele gesloten gemeenschap - van vandaag lukraak kiest, is de kans dat je rond 1700 een familieband ontdekt al meer dan 40 %. De kans dat de volgende generatie bloedverwanten zullen zijn loopt op tot meer dan 80 %.  
In de volksmond: als je ver genoeg terug zoekt, zijn we uiteindelijk allemaal bloedverwanten.

Voor de toevallige lezer zich ongerust maakt:
  • de realiteit is - gelukkig - iets complexer (er zijn altijd in- en uitwijkelingen, niet iedereen trouwt, niet ieder koppel krijgt 2 kinderen)
  • de kans op genetische defecten vanwege inteelt daalt naarmate de familieband verder verwijderd is
De bevolkingsregisters van Sint-Lievens-Esse (geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister van zowat 1780 tot nu) zijn heden ten dage vlot toegankelijk op het gemeentehuis van fusiegemeente Herzele. 

Andere genealogen - van in of buiten Sint-Lievens-Esse - die veel voorouders in de streek vonden: graag een seintje, en ik voeg jullie link toe op deze pagina.
Comments