Pedagogisch project

Wat is een Lasalliaanse school?

 

Onze school is een Lasalliaanse school.

Het woord “Lasalliaans” verwijst naar de naam van de stichter en heilige

Sint Jan-Baptist de La Salle (°1651 Reims /+ 1719 Rouen).  Zelf van rijke afkomst, geleerd priester en kanunnik, werd hij vrijwillig arm. Hij stichtte in Frankrijk scholen voor de arme kinderen, zowel in de steden als op het platteland.  Daarom richtte hij een gemeenschap op voor broeders-meesters die alleen maar werkten aan het onderwijs en de opvoeding van de jeugd.  Hij verkoos te leven in dezelfde voorwaarden waarin zijn meesters verkeerden en was een man van geloof met een groot hart, evangelisch bewogen, die door een volkomen verrassende aanpak werkte aan de toekomst van het kind, vooral de kansarmen, en juist daardoor het heil en de boodschap wilde brengen van een bevrijdende, levende God.

Alle onderwijsmensen en ouders die in zijn spoor willen opvoeden, trachten in hun levenshouding een aantal lasalliaanse opvattingen waar te maken.  Ook wij trachten dit in onze school te doen.

In onze scholen pogen wij dicht bij de kinderen en hun leefwereld te staan, beschikbaar, toegankelijk en ontvankelijk te zijn als directie en als lesgevend personeel, de leerlingen vriendelijk te benaderen, te motiveren en rekening te houden met hun eigen karakter en mogelijkheden.  Naar de La Salle werken wij aan goed onderwijs

  • aan studiebegeleiding
  • aan extra aandacht voor wie minder kansen heeft.      
  • aan duidelijke en verantwoorde grenzen
  • aan een aanspreektoon die vriendelijk en beleefd is.
  • aan overleg en samenwerking

 Samen werken wij zonder onderscheid van rang of stand, ras of taal en passen wij onze eisen aan naar de haalbaarheid voor elke leerling.

Veel zogenaamd moderne methodes werden immers door de La Salle reeds beoefend.
Zorgen voor groei en kansen geven staan bij ons centraal. 

Onze school wordt voor de kinderen een tweede thuis.  Daarom zullen wij samen, directie, leraars en leerlingen, waarden opbouwen zoals:

                            ? verdraagzaamheid

                            ? liefdevolle omgang en respect voor ‘elk-ander’

                            ? hulpvaardigheid

                            ? interesse in de wereldgebeurtenissen

                            ? zorg dragen voor het milieu

                            ? bereidheid om voedsel en comfort te delen

                            ? meeleven met de vreugden, zorgen en het verdriet van de anderen

                            ? werken aan waarden die ieder mens nodig heeft

 Zoals in de tijd van de La Salle legt onze school de kinderen in functie van hun leeftijd meer verantwoordelijkheid op.  Samenwerking met de ouders die voor onze school kiezen vinden we belangrijk.

Wij vergeten de La Salle niet die aan de oorsprong ligt van onze school. Hij is ons voorbeeld om actueel en degelijk onderwijs te geven, kennis en wijsheid te leren en dat met echte zin voor menselijke en christelijke waarden die leiden naar echte vreugde en geluk.