Directieteam en secretariaat:
Directeur Algemeen Beleid: mevrouw Marieke Christiaens
directie@al-jo.com of marieke.christiaens@al-jo.com

  Pedagogisch directeur kleuterschool: mevrouw An Brusselmans
directie@al-jo.com of an.brusselmans@al-jo.comPedagogisch directeur lagere school: mevrouw Hilde Smeets
directie@al-jo.com of hilde.smeets@al-jo.com

Secretariaat: juf Wendy 
secretariaat@al-jo.com


Secretariaat: juf Annemie 
secretariaat@al-jo.com


Leerkrachten kleuters:
 Sint-JozefsschoolSint-Albertusschool
Beleidsondersteuner en zorgcoördinator kleuterschool
Yolande De paepe - yolande.depaepe@al-jo.com
  


Zorgleerkracht kleuterschool
Juf Carla - carla.teugels@al-jo.com
Zorgleerkracht kleuterschool


Zorgleekracht kleuterschool 
juf Julie - juf.julie@al-jo.com


0A - juf Nathalie (zwangerschapsverlof)
nathalie.vandewalle@al-jo.com0B - Juf Caroline (zwangerschapsverlof)
caroline.sonck@al-jo.com

1A - Juf Elke V.                           
juf.elke@al-jo.com 

                         

1B - Juf Miranda
juf.miranda@al-jo.com


2A - Juf Anneke
anneke.deridder@al-jo.com


2B - Juf Katleen
katleen.beekman@al-jo.com

3A - Juf Greet
juf.greet@al-jo.com

3B - Juf Virginie
juf.virginie@al-jo.comLichamelijke opvoeding                                                                  
 Juf Marina - juf.marina@al-jo.com

Kinderverzorgster
Juf Ellen - juf.ellen@al-jo.com

Leerkrachten lager: 
 Sint-Jozefsschool     Sint-Albertusschool
Zorgcoördinator lagere school
An Muylaert - an.muylaert@al-jo.com


Zorgleerkracht lagere school
An Doclo - an.doclo@al-jo.com


Zorgleerkracht lagere school
Yana Vankerkhove - yana.vankerkhove@al-jo.com

1LA - Juf Katia
juf.katia@al-jo.com


1LB - Juf Nancy 
juf.nancy@al-jo.com


2LA - Juf Ibe
juf.ibe@al-jo.com


2LB - Meester Kries
meester.kries@al-jo.com


3LA - Juf Nele
juf.nele@al-jo.com


3LB - Juf Isabelle
juf.isabelle@al-jo.com


4LA - Juf Sylvie
juf.sylvie@al-jo.com

4LB - Juf Kim
juf.kim@al-jo.com


5LA - Juf Marieke
juf.marieke@al-jo.com


5LB - Juf Yana
juf.yana@al-jo.com


6LA - Juf Ann
juf.ann@al-jo.com


6LB - Meester Marc
meester.marc@al-jo.com


Lichamelijke opvoeding
Juf Marina - juf.marina@al-jo.com

Lichamelijke opvoeding
Meester Wiet - meester.wiet@al-jo.com

ICT-coördinator:
Meester Quentin
ict@al-jo.com