Schoolteam

 Sint-JozefsschoolSint-Albertusschool
 Directie: Mevrouw Marieke Christiaens
  directie.sj@al-jo.com

 Directie: Mevrouw An Brusselmans
  directie@al-jo.com


 Beleidsondersteuner en zorgcoördinator kleuters
  Yolande De paepe  yolande.depaepe@al-jo.com
  

 Beleidsondersteuner en zorgcoördinator ( 4de tot 6de leerjaar)
  Hilde Smeets  hilde.smeets@al-jo.com


  Zorgcoördinator 1ste tot 3de leerjaar
  An Muylaert   an.muylaert@al-jo.com

 0A - juf Nathalie
nathalie.vandewalle@al-jo.com


 0ZA - Juf Caroline
caroline.sonck@al-jo.com

 1A - Juf Elke                                        Juf Erika (Vervanging)
juf.elke@al-jo.com                                 mans.erika@gmail.com

  1B - Juf Miranda
juf.miranda@al-jo.com


2A - Juf Anneke
anneke.deridder@al-jo.com

 2B - Juf Tine
juf.tine@al-jo.com

 3A - Juf Greet
juf.greet@al-jo.com


 3B - Juf Virginie
juf.virginie@al-jo.com

 1LA - Juf Katia
juf.katia@al-jo.com


 1LB - Juf Nancy
juf.nancy@al-jo.com
 2LA - Juf Ibe
ibe.cauwels@al-jo.com

 2LB - Meester Kries
meester.kries@al-jo.com

 3LA - Juf Nele
juf.nele@al-jo.com


 3LB - Juf Isabelle
juf.isabelle@al-jo.com

 4LA - Juf Sylvie                                                    
juf.sylvie@al-jo.com                                              

 4LB - Juf Kim
juf.kim@al-jo.com

 5LA - Juf Marieke                            
juf.marieke@al-jo.com                            
 5LB - Juf Yana
juf.yana@al-jo.com


 6LA - Juf Ann
juf.ann@al-jo.com

 6LB - Meester Marc
meester.marc@al-jo.com

ICT
Meester Quentin     ict@al-jo.com


 Turnen
      Juf Marina                                                                               
   juf.marina@al-jo.com                                                                     
                        
    

 Kinderverzorgster

           Juf Ellen                                        Juf Elke
      juf.ellen@al-jo.com                               

Zorgleerkrachten kleuters
         Juf Carla                                                      Juf Julie   
   juf.carla@al-jo.com                                               julie.kerremans@al-jo.com
                                           

                                                         

                                             
 Zorgleerkrachten lager
                        Juf Isabel                                               Juf Laura       
             isabel.vanthuyne@al-jo.com                           laura.seghers@al-jo.com
                  
  
 
 Voor- en naschoolse opvang
                                Juf Jani                                                                                                                   Juf Martine