Lager
Meer informatie kan je op onderstaande website vinden: http://www.inschrijveninbrussel.be/

Een kind gaat meestal naar de lagere school op 1 september, het jaar waarin het 6 wordt. Dan start ook de leerplicht. In het lager onderwijs zijn er 6 leerjaren. Een kind moet minimaal 4 en mag maximaal 8 jaar naar de lagere school. Daarna gaat het naar het secundair onderwijs.

Let op: Schrijf uw kind op tijd in. Start uw kind in de lagere school op 1 september 2017? Meld het kind aan tussen 9 januari en 3 februari 2017, op inschrijveninbrussel.be. Gaat uw kind van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar? Dan moet u soms wel opnieuw inschrijven. Informeer bij de directie.

Muntpunt helpt ouders die hun kind willen inschrijven in het Brussels basisonderwijs.

Wat?

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2017-2018 loopt tussen 9 januari en 3 februari 2017. Ouders kunnen in Muntpunt terecht voor hulp tijdens open consultatiemomenten.

Wanneer?

  van 9 januari tot 3 februari 2017
maandag 16:00 - 19:00
woensdag 14:00 - 19:00
zaterdag 10:00 - 12:00
vrijdag 03.02 10:00 - 15:00
of op afspraak indien mogelijk

Waar?

Bokaal +1

Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel

Wanneer wat doen?

Oktober – december 2016: Ontdek de scholen en de procedure

Informeer u over de aanmeldings- en de inschrijvingsprocedure. Leer verschillende scholen kennen.
Een school kiezen is soms moeilijk. Vind hier informatie en tips

 

7 tot 21 november 2016: Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel

Hebt u al een kind op de school? Ga dan naar de school om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school.
Let wel: daarna hebben broers en zussen geen voorrang meer.

 

9 januari (8 uur) tot 3 februari 2017 (16 uur): Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven in een school? Dan moet u het eerst aanmelden. Registreer de scholen die u interesseren, op inschrijveninbrussel.be. Doe dat tussen 9 januari (8 uur) en 3 februari (16 uur) 2017. Het exacte moment is niet belangrijk. Heeft uw kind voorrang? Bezorg de nodige documenten aan het LOP, ten laatste 3 werkdagen na de aanmelding.  Meer informatie over de aanmelding vindt u hier. Na 3 februari worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.

 

13 tot 31 maart 2017: Infobericht + inschrijven

Begin maart 2017 krijgt u een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving. Ga naar de school tussen 13 en 31 maart 2017 en schrijf uw kind in. Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument af in de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 6 oktober 2017. Voor kinderen geboren in 2015, is de wachtlijst geldig tot 30 juni 2018.

 

Vanaf 1 juni 2017: Vrije inschrijvingen

Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu inschrijven voor deze plaatsen. De inschrijvingen gebeuren op de scholen. Wie het eerst op de school is, krijgt de plaats. Is er geen plaats meer? Dan krijgt u een plaats op de wachtlijst. De school contacteert u, als er een plaats vrijkomt.


Vrije plaatsen schooljaar 2017-2018
http://info.inschrijveninbrussel.be/basis_vrijeplaatsen.aspx#page-title