CLB - Centrum voor leerlingenbegeleiding

Onze school maakt deel uit van het onderstaande CLB-centrum:

Vrij CLB Pieter Breughel
Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Telefoon: 02 512 30 05

Contactpersoon CLB: Karolien Tuyls en Imke Vandenberghe  

Arts CLB: Els Vanassche

Emai: brussel@vclb-pieterbreughel.be