Berichten‎ > ‎

Bestuurder krijgt kerkelijke onderscheiding voor 40 jaar lid van het schoolbestuur

Geplaatst 20 feb. 2017 08:42 door Yana Van Damme

De algemene vergadering van het Bestuurscomité Nederlandstalige Katholieke Scholen (afgekort BNKS) vond zoals steeds plaats in de lokalen van het voormalige klooster van de zusters in de Kerkstraat te Sint-Agatha-Berchem. De voorzitter hief het glas op het nieuwe jaar. Binnen de vzw BNKS werden de laatste jaren heel wat ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Een belangrijk dossier daarbij was de verbouwing van de schoolsite met de steun van de Vlaamse Overheid (AGIOn). Die werken hebben intussen de eindfase bereikt. Voorzitter Bruno Raes schetste de uitdagingen voor de nabije en wat verdere toekomst. 2017 wordt dan ook wederom een bijzonder jaar. Ook voor een van de bestuurders is 2017 in alle opzichten een bijzonder jaar. André Jacquemyns is in 2017 immers 40 jaar lid van het schoolbestuur. Hij gaf als eerste leek de overgang van een bestuur vanuit een kloostergemeenschap naar een vzw-structuur mee gestalte. André Jacquemyns was dan ook bijzonder verrast dat kardinaal Jozef De Kesel hem voor zijn verdienste aan de kerk, met name het katholiek onderwijs, het gouden Sint-Romboutskruis toekende. De voorzitter overhandigde namens de kardinaal de bijbehorende oorkonde en spelde het eremetaal op. Een overdonderde André ontving een hartelijk applaus van alle leden, die daarmee hun dankbaarheid uitdrukten voor zijn jarenlange inzet.


Comments