01 อำเภอเมือง

    สินค้า OTOP ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์
 
หัวไซ้โป้ว 3 ผึ้งชนิดชิ้นขาว (5 ดาว ปี 2553)
 

สินค้า OPC 2553 ระดับ 5 ดาว


  
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 320114-SA004

ผลิตภัณฑ์ (Product) หัวไซ้โป้ว 3 ผึ้งชนิดชิ้นขาว (5 ดาว ปี 2553)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
หัวไซ้โป้ว 3 ผึ้งชนิดชิ้นขาว (รหัสโอทอป 320100305203)(OPC53 SU5Stars)สถานที่จำหน่าย
หจก. โรงงานอุตสาหกรรมเจริญไชย
100 หมู่ 13 ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ติดต่อ: ธนกฤต เจียรวัฒนากร
โทร :0-4451-2733, 08-1600-0910

 

 

ข้าวหอมมะลิ 3 in 1 (5 ดาว ปี 2553)
 

สินค้า OPC 2553 ระดับ 5 ดาว


  
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 320122-SA002

ผลิตภัณฑ์ (Product) ข้าวหอมมะลิ 3 in 1 (5 ดาว ปี 2553)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้าวหอมมะลิ 3 in 1 (รหัสโอทอป 320101255201)(OPC53 SU5Stars)สถานที่จำหน่าย
สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์
34 หมู่ 1 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร : 044 5144, 01 9762802

 

 เซรั่มโปรตีนไหม (5 ดาว ปี 2553)

สินค้า OPC 2553 ระดับ 5 ดาว


  
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 320101-SA003

ผลิตภัณฑ์ (Product) เซรั่มโปรตีนไหม (5 ดาว ปี 2553)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เซรั่มโปรตีนไหม (รหัสโอทอป 320100135301)(OPC53 SU5Stars)สถานที่จำหน่าย
หจก.เรือนไหม - ใบหม่อน
162-164 ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
ติดต่อ : คุณอาทร แสงโสมวงศ์
โทร : 044 511348
E-mail : ruenmai@yahoo.com

ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว (5 ดาว ปี 2553)


สินค้า OPC 2553 ระดับ 5 ดาว


  
รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 320113-SA001


รหัสโอทอป (OPC): 32010385

ผลิตภัณฑ์ (Product) ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว (5 ดาว ปี 2553)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว (รหัสโอทอป 320103855301)(OPC53 SU5Stars)สถานที่จำหน่าย
พลอยนิลไหมไทย
70 หมู่ที่ 1 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร :08 1345 4519

Comments