อำเภอกุดรัง ความเป็นมาทรงคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น

“ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก”ชาวบ้านแถบ จังหวัดมหาสารคาม ได้ทอตามแบบผ้าโบราณเก่าแก่ ของบรรพบุรุษ และบอกว่าเป็นลาย “สร้อยดอกหมาก”ซึ่งเกิดจากการนำเอาลาย โคมห้ามามัดซ้อนเข้ากับลายโคมเก้า และทำโอมหมี่แลเงาทำให้มีคุณสมบัติพิเศษเป็นจุดเด่นคือเป็นลายเล็กที่มีความละเอียดRead more:http://www.taksilanakhon.com/wizContent.asp?wizConID=158&txtmMenu_ID=7#ixzz1Sd3KJf61

Comments