ภูมิปัญญาโอท็อป

คลังภูมิปัญญาโอทอป www.otoptoday.com

กรมพัฒนาชมุชน

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

หนึ่งทศวรรษ

Facebook
 • ผ้าทอมือบ้านฝ้ายคำเชียงราย

  : จังหวัดเชียงราย

  อันเนื่องมาจากความวิจิตรงดงามในเส้นใยธรรมชาติที่ถูกถักทอขึ้นเป็นผืนผ้า เมื่อนำมาประดับ สวมใส่ ตัดเครื่องแต่งกาย หรือนำมาตกแต่งเครื่องตกแต่งต่างๆ จึงดูวิจิตร งดงามตระการตา ทำให้คนไทยยุคใหม่หันมาก้าวนำแฟชั่นด้วยผ้าทอ ฝีมือคนไทย และก้าวไปพร้อมกับความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตนเอง บ้านฝ้ายคำได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งทอไทยอันจะนำมาซึ่งการรักษาเอกลักษณ์ ของชุมชน การรักษาและ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมิให้สูญหาย การประกอบอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน จึงได้นำเส้นใยธรรมชาติต่างๆ มาถักทอให้เป็นผืนผ้าด้วยฝีมือของคนในชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังได้นำอารยธรรมการแต่งกายยุคใหม่มาประยุกต์ผสมผสาน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในรูปลักษณ์ “ผ้าทอไทย สไตล์สากล”

  อ่านต่อ
 • รูปแกะหนังตะลุง

  : จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เมื่อปี พ.ศ. 2500 นายส่อง สุวรรณมณี ซึ่งเป็นศิษย์ของนายหนังตะลุงแถบอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่มาอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้แสดงหนังตะลุงในบริเวณที่อยู่อาศัย จนมาระยะหนึ่ง นายส่อง สุวรรณมณี ได้ใช้เวลาว่างในการแกะหนังตะลุงขึ้น ซึ่งอาศัยศิลปะการแกะหนัง จากการสังเกตตอนที่อยู่ระโนด จากช่างที่มาแกะหนังตะลุง ให้แสดงในเวลานั้น นายส่องจึงแกะหนังตะลุงเพื่อให้แสดงเอง แสดงจนมีชาวบ้านในหมู่บ้านสระพัง ตำบลเสาธง มีความสนใจและได้ฝึกการแกะหนังตะลุง จนมีลูกศิษย์หลายคนที่ยึดเป็นอาชีพการแกะหนังตะลุงต่อมา จุดนี้เองจึงทำให้หมู่บ้านสระพังมีช่างแกะหนังฝีมือดีหลายคนเกิดขึ้น
  อ่านต่อ
 • ตระกร้าหวายลายพิกุล

  : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  กลุ่มตะกร้าหวายลายพิกุล ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจักสาน โดยฝึกสอนให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย เช่น ตะกร้าหวายลายพิกุล และกล่องใส่กระดาษทิชชู่ลายพิกุล เนื่องจากงานฝีมือจักสานของกลุ่ม ใช้กรรมวิธีในการผลิตแบบโบราณ โดยใช้ช่างฝีมือพื้นบ้านโดยแท้ ใกล้จะสูญหาย หาผู้สืบทอดได้ยาก การผลิตแต่ละชิ้นมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ความชำนาญ ความอดทน ใช้เวลาในการผลิตนาน เนื่องจากเป็นงานที่ละเอียด ประณีต สวยงาม มีคุณภาพ มีรูปแบบที่ทันสมัย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และได้รับการรับรองจากสถาบันต่าง ๆ อ่านต่อ
 • เหล้าอุแม่ทองแย้ม

  : จังหวัดนครพนม

  ชาวเรณูนครเป็นคนไทยสืบเชื้อสายมาจากเผ่าผู้ไทยที่บรรพบุรุษมีความฉลาด ความคิดริเริ่มในการคิดหาวิธีการเก็บถนอมอาหารไว้กินได้นานและตลอดปีตลอด นอกจากอาหารแล้วยังมีภูมิปัญญาที่จะเก็บเครื่องดื่มจากสมุนไพรที่สามารถหา ได้ในท้องถิ่นและมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้ชาวผู้ไท ยังมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมประเพณีที่ชอบสนุกสนาน และต้อนรับแขกมาเยือนด้วยอาหารและเครื่องดื่มในท้องถิ่น ซึ่งบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบันคือ เหล้าอุ หรือเหล้าไห ผลิตภัณฑ์

  อ่านต่อ

เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

Comments