3.สมุนไพรแห้ง

กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

ที่อยู่   394/ ม.10  ต.สำราญ  อ.สามชัย  จ.กาฬสินธุ์ 46180

ประวัติความเป็นมา              ได้มีการทำมาตั้งแต่โบราณในการใช้ในหมู่บ้าน หลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งกลุ่มขึ้นในปี พ.ศ.2545 โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ปลูกและกลุ่มผู้ผลิต และปี 2552 ได้ส่งเข้าร่วมคัดสรรและได้รับโอทอป 5 ดาว

ผลผลิตต่อเดือน    ผลิตได้  300 กก. ต่อ 1 เดือน หรือ 1 ชิ้น ต่อ 2 ขีด

จุดเด่น                    ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถหาวัสดุได้จากในชุมชน และมีคุณภาพในการผลิตกว่าที่อื่น       

สถานที่จำหน่าย    กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน 394/ ม.10  ต.สำราญ  อ.สามชัย  จ.กาฬสินธุ์

                                TEL. 089-5725112 , 085-0026191

                                OTOPและจัดงานแสดงตามสถานที่ต่างๆ

ขั้นตอนการผลิต    1.นำเถาหญ้านางแดงที่แก่ได้ที่ มาตัดให้เป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 m

                                2.นำมาเข้าเครื่องตัดหั่นเป็นชิ้นบางๆ

                                3.นำไปตากแดดให้ได้ 3แดด

                                4.นำไปเข้าเตาอบที่ 80 องศา เพื่อฆ่าเชื้อ ประมาณ 6 ชั่วโมง

                                5.นำออกมาผึ่งให้หายร้อน

                                6.นำมาบรรจุภัณฑ์ รอจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์              ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขมิ้นชัน,สมุนไพรเถาย่านางแดง  

สินค้าและราคา     1. สมุนไพรย่านางแดง                          ราคา       150 บาท

                                2. ชาใบย่านางแดง                          ราคา       199 บาท

                                3.น้ำมันมะรูม                                   ราคา       500 บาท                30cc

                                4. สมุนไพรว่าน                                ราคา       100 บาท

                                5. ขึ้ผึ้งสมุนไพรว่านเอ็นเหลือง          ราคา       60 บาท

                                6. ขึ้ผึ้งสมุนไพรน้ำมันมะรูม               ราคา       100 บาท

                                7.ลูกประคบสมุนไพร                        ราคา       80 บาท
 
 
     
 
 
 
Comments