Näyttelylyhenteitä

 

Näyttelyihin liittyviä lyhenteitä

AVK

Avoimen luokan kilpailuluokka

AVO

Avoin luokka

BIS

Best In Show, näyttelyn kaunein koira

BOB

Best of Breed, rodun paras (suom. ROP)

BOS

Best of Opposite sex, vastakkaisen sukupuolen paras (suom. VSP)

CACIB

Kansainvälinen sertifikaatti

EH

Erittäin hyvä (näyttelyarvostelussa)

ERI

Erinomainen (näyttelyarvostelussa)

EVA

Ei voida kaikin osin arvostella (näyttelyarvostelussa)

H

Hyvä (näyttelyarvostelussa)

JH

Junior Handler

JUN

Junioriluokka

JUK

Junioriluokan kilpailuluokka

JV

Juniorivoittaja, esim. JV-04

KAK

Kasvattajaluokan kilpailuluokka

KAS

Kasvattajaluokka

KP

Kunniapalkinto

KÄY

Käyttöluokka

KÄK

Käyttöluokan kilpailuluokka

NUO

Nuortenluokka

NUK

Nuortenluokan kilpailuluokka

PEN

Pentuluokka

PEK

Pentuluokan kilpailuluokka

PN

Paras narttu

PU

Paras uros

ROP

Rotunsa paras

RYP

Ryhmänsä paras

SA

Sertifikaatin arvoinen (ei enää käytössä)

SERT

Sertifikaatti

T

Tyydyttävä (näyttelyarvostelussa)

V

Voittaja, esim. V-04 on Voittaja-näytelyssä 2004 ollut ROP- tai VSP-koira

VACA

vara-Cacib, kts. cacib

VAL

Valioluokka

VAK

Valioluokan kilpailuluokka

VASERT

Varasertifikaatti

VEK

Veteraaniluokan kilpailuluokka

VET

Veteraaniluokka

VSP

Vastakkaisen sukupuolen paras

   

Eri maiden valio- ja voittajatitteleitä

BaltJV

Baltian juniorivoittaja

BaltV

Baltian voittaja

BLR MVA

Belaruksen muotovalio

DK MVA

Tanskan muotovalio

EST MVA

Eestin muotovalio

EstJV

Eestin juniorivoittaja

EstV

Eestin voittaja

EuJV

Euroopan juniorivoittaja

EuV

Euroopan voittaja

FIN MVA

Suomen muotovalio

F MVA

Ranskan muotovalio

INT CH

Kansainvälinen muotovalio (suom. KANS MVA)

IT MVA

Italian muotovalio

ITV

Italian voittaja

JMV

Juniorimaailmanvoittaja

JWW

Junior world Winner, maailman juniorivoittaja

KANS MVA

Kansainvälinen muotovalio

KBHV

Kööpenhaminan voittaja

LTU MVA

Liettuan muotovalio

LTuV

Liettuan voittaja

LUX MVA

Luxemburgin muotovalio

LvJV

Latvian juniorivoittaja

LV MVA

Latvian muotovalio

LVV

Latvian voittaja

MV

Maailmanvoittaja

NL MVA

Hollannin muotovalio

N MVA

Norjan muotovalio

NV

Norjan voittaja

PLJV

Puolan juniorivoittaja

PL MVA

Puolan muotovalio

PLV

Puolan voittaja

PMV

Pohjoismaiden voittaja

PzJV

Poznanin juniorivoittaja

PzV

Poznanin voittaja

POHJ MVA

Pohjoismaiden muotovalio

PORT MVA

Portugalin muotovalio

RUS MVA

Venäjän muotovalio

S MVA

Ruotsin muotovalio

S(u) MVA

Ruotsin muotovalio ilman käyttökoetulosta

SV

Ruotsin voittaja

WW

World Winner, maailman voittaja

  

Eri lajien lyhenteitä ja titteleitä

AD

Kestävyyskilpailu

AGI

Agilitykilpailu

ALO

Alokasluokka

AVA

Agilityvalio

AVO

Avoinluokka

BEAJ

Beaglein ajokoe

BH

Koulutustunnus käyttäytymiskokeesta (BH-koe)

BHA

Koulutustunnus käyttäytymiskokeesta, jossa ei testattu laukausvarmuutta

CACIAG

Sertifikaatti kansainvälisestä agilitykilpailusta

CACIOB

Sertifikaatti kansainvälisestä tottelevaisuuskokeesta

CACIT

Sertifikaatti kansainvälisestä käyttökokeesta

DRAJ

Dreevereiden ajokoe

EVL

Erikoisvoittajaluokka

FH

Palveluskoirien erikoisjälki

HIRV

Hirvenhaukkukoe

HK

Koulutustunnus palveluskoirien hakukokeesta

HYL

Hylätty

IPO

Kansainvälinen suojelukoe

IPOR

Kansainvälinen pelastuskoirakoe

JK

Koulutustunnus palveluskoirien jälkikokeesta

JVA

Jälkivalio metsästyskoirien jäljestyskokeesta

KAER

Kanakoirien erikoiskoe

KAKE

Kanakoirien kenttäkoe

KAME

Kanakoirien metsästyskoe

KARH

Karhunhaukkutaipumuskoe

KATU

Kanakoirien tunturikoe

KEAJ

Ketunajokoe

KP

Kunniapalkinto

KUMA

Kunniamaininta

KVA

Käyttövalio

KVA-L

Käyttövalio luolakoirakokeesta

KVA-LM

Käyttövalio luolakoirien metsästyskokeesta

KVA-M

Käyttövalio maastojuoksukokeesta

KVA-R

Käyttövalio ratajuoksusta

LINT

Linnunhaukkukoe

LT

Luonnetesti

LUME

Luolakoirien metsästyskoe

LUT

Luolakoirien taipumuskoe

LUVA

Luokanvaihtoon oikeuttava tulos agilityssa (tarvitaan käytännössä 3 x LUVA)

MEJÄ

Metsästyskoirien jäljestyskoe

MÄAJ

Mäyräkoirien ajokoe

NKM

Noutajien käytännönmetsästyskoe

NOME

Noutajien metsästyskoe

NOU

Noutajien taipumuskoe

PAHA

Palveluskoirien hakukoe

PAJÄ

Palveluskoirien jälkikoe

PAKK

Palveluskoirien käyttäytymiskoe (BH-koe)

PAOP

Palveluskoirien opastuskoe

PAVE

Palveluskoirien vetokoe

PAVI

Palveluskoirien viestikoe

PAYL

Palveluskoirien yleiskoe

PEHA

Pelastuskoirien hakukoe

PEJÄ

Pelastuskoirien jälkikoe

PEKE

Pelastuskoirien ketteryyskoe

PERA

Pelastuskoirien rauniokoe

PETO

Pelastuskoirien tottelevaisuuskoe

RH-TA

Kansainvälinen pelatuskoiratunnus IPOR-kokeesta

ROLT

Rodunomainen luonnetesti (belgianpaimenkoirat)

SchH

Kansallinen suojelukoe

SPA

Spanieleiden taipumuskoe

SPME

Spanieleiden metsästyskoe

SPVE

Spanieleiden vesilintukoe

TOKO

Tottelevaisuuskoe

TVA

Tottelevaisuusvalio

VEJÄ

Kanakoirien vesi- ja jälkityökoe

VEPE

Vesipelastuskoe

VERI

Vesiriistakoe (mäyräkoirat ja terrierit)

VK

Koulutustunnus palveluskoirien viestikokeesta

VPVA

Vesipelastusvalio

VOI

Voittajaluokka

VVA

Vetovalio

ZTP

Jalostustarkastus

  

Ruotsalaisia lyhenteitä

BH

Paras uros

AVELSKL

Jälkeläisluokka

BHKL

Paras uros -kilpailuluokka

BIG

Ryhmän paras

BIM

Vastakkaisen sukupuolen paras

BIR

Rotunsa paras

BIS

Best In Show, näyttelyn kaunein koira

BKL

Käyttöluokan kilpailuluokka

BKK

Käyttöluokka

BT

Paras narttu

BTKL

Paras narttu -kilpailuluokka

CACIB

Kansainvälinen sertifikaatti

CERT

Sertifikaatti

CHKL

Valioluokan kilpailuluokka

CHKL

Valioluokka

CK

Sertifikaatin arvoinen

DKUCh

Tanskan muotovalio

DSK

Hylätty

EKL

Erikoisvoittajaluokka (kokeissa)

EUJW

Euroopan juniorivoittaja

EUW

Euroopan voittaja

FINUCh

Suomen muotovalio

FINV

Suomen voittaja

G

Hyvä (näyttelyarvostelussa)

GK

Hyväksytty (koesuoritus)

HP

Kunniapalkinto

Int UCh

Kansainvälinen muotovalio

JKK

Metsästyskoiraluokan kilpailuluokka

JKL

Metsästyskoiraluokka

JUNKK

Junioriluokan kilpailuluokka

JUNKL

Junioriluokka

KEP

Ei voida kaikin osin arvostella

LP

Tunnus tottelevaisuuskokeesta (esim. LP I, LP II)

MG

Erittäin hyvä (näyttelyarvostelussa)

N

Tyydyttävä (näyttelyarvostelussa)

NKL

Alokasluokka (kokeissa)

NordJV

Pohjoismaiden juniorivoittaja

NordV

Pohjoismaiden voittaja

NUCh

Norjan muotovalio

NV

Norjan voittaja

res-CERT

Varasertifikaatti

SAgCh

Ruotsin agilityvalio

SBCh

Ruotsin käyttövalio

S(drag)Ch

Ruotsin vetovalio

SJCh

Ruotsin metsästyskoevalio

SKL

Voittajaluokka (kokeissa)

SLCCh

Ruotsin maastojuoksuvalio

SLCh

Ruotsin tottelevaisuusvalio

SuCh

Ruotsin muotovalio

SU(u)Ch

Ruotsin muotovalio ilman käyttökoetulosta

SV

Ruotsin voittaja

SVCh

Ruotsin jäljestysvalio

S(VP)Ch

Ruotsin vesipelastuvalio

UKK

Nuortenluokan kilpailuluokka

UKL

Nuortenluokka

UPPFKL

Kasvattajaluokan kilpailuluokka

UPPFKL

Kasvattajaluokka

UTM

Erinomainen (näyttelyarvostelussa)

VALPKL

Pentuluokan kilpailuluokka

VDHCh

Saksan muotovalio

VETKL

Veteraaniluokka

ÖKK

Avoimen luokan kilpailuluokka

ÖKL

Avoin luokka


takaisin