Liên Hệ

Nguyễn Thu Ngọc

* Phòng 307 - Nhà A1 - Khoa Tại chức, Tr­ường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

            Đ­ường Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội

            Điện thoại: 04. 37548532

            Fax: 04. 37548057

            Email : thungoc1970@yahoo.com

* Phòng 305 - Nhà A2 - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

            Điện thoại : 04.37549139

            Email : taichuca2@gmai.com


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments