Toán THPT

Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn Toán: 10 Chuyên đề

đăng 03:00, 18 thg 8, 2015 bởi Bản tin Tư vấn

Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn Toán: theo chuyên đề sử dụng cho ôn thi tốt nghiệp THPT, ôn thi Đại học, thi học kì, thi cuối năm, ...

Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn Toán: 10 Chuyên đề  

Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn Toán: gồm 10 chuyên đề, mỗi chuyên đề gồm nhiều chủ đề.


CHUYÊN ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

CHUYÊN ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT

CHUYÊN ĐỀ 3: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ PHỨC

CHUYÊN ĐỀ 5:  ĐẠI SỐ TỔ HỢP, XÁC SUẤT

CHUYÊN ĐỀ 6: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ 8: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ 9: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

CHUYÊN ĐỀ 10: PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ VỚI CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ

Phân loại, giải chi tiết, hướng dẫn giải bài tập tự luận của mỗi chuyên đề, chủ đề.

Tài liệu định dạng Word

Đề cương ôn thi THPT quốc gia môn Toán: 10 Chuyên đề  

Đề cương ôn thi vào 10 môn Toán

đăng 10:10, 14 thg 8, 2015 bởi Bản tin Tư vấn

Tài liệu định dạng Word gồm 5 chuyên đề:


1. Đề cương ôn thi vào 10 môn Toán: Chuyên đề Đồ thị hàm số

Đề cương ôn thivào 10 môn Toán : Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) ; y = ax2 (a ≠ 0)– Toán 9  bao gồm kiến thức chọn lọc, các phương pháp giải bài tập Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) ; y = ax2 (a ≠ 0), phân loại, giải chi tiết, hướng dẫn giải bài  tập Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) ; y = ax2 (a ≠ 0), … ;

2. Đề cương ôn thi vào 10 môn Toán: Chuyên đề Rút gọn biểu thức

Đề cương ôn thi vào 10 THPT môn Toán : Chuyên đề Rút gọn biểu thức – Toán 9  chủ yếu tập trung vào các biểu thức có chứ căn thức bậc hai,  phân loại, giải chi tiết, hướng dẫn giải bài  tập, …;

3. Đề cương ôn thi vào 10 môn Toán: Chuyên đề Hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của hệ thức Vi-ét

Đề cương ôn thivào 10 môn Toán :  Hệ hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của hệ thức Vi-ét– Toán 9  bao gồm kiến thức chọn lọc, các phương pháp giải bài tập hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của hệ thức Vi-ét trong giải bài tập, phân loại, giải chi tiết, hướng dẫn giải bài  tập phương trình bậc 2 liên quan đến hệ thức Vi-ét, … ;

4. Đề cương ôn thi vào 10 môn Toán: Chuyên đề Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất

Đề cương ôn thivào 10 môn Toán : Chuyên đề  Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất– Toán 9  bao gồm tóm tắt kiến thức chọn lọc, các phương pháp giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất , phân loại, giải chi tiết, hướng dẫn giải bài  tập, … ;

5. Đề cương ôn thi vào 10 môn Toán: Chuyên đề Giải phương trình bậc 2 và hệ hệ thức Vi-ét

Đề cương ôn thivào 10 môn Toán :  Giải phương trình bậc 2 và hệ hệ thức Vi-ét– Toán 9  bao gồm kiến thức chọn lọc, các phương pháp giải bài tập phương trình bậc 2 và hệ hệ thức Vi-ét, phân loại, giải chi tiết, hướng dẫn giải bài  tập phương trình bậc 2, … ;

Các dạng toán khảo sát hàm số

đăng 09:47, 29 thg 5, 2013 bởi Người dùng không xác định

Các dạng toán khảo sát hàm số

Tuyển tập các bài toán khảo sát hàm số có đáp án và lới giải chi tiết

đăng 09:46, 29 thg 5, 2013 bởi Người dùng không xác định

Tuyển tập các bài toán khảo sát hàm số có đáp án và lới giải chi tiết

1-4 of 4