(Sinh học 12 - THPT) Bài 34. SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

đăng 07:54, 22 thg 11, 2010 bởi Bản tin Tư vấn   [ cập nhật 01:26, 29 thg 11, 2012 bởi Người dùng không xác định ]

I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI

1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

- Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người: thể thức cấu tạo chung đều chia làm 3 phần: đầu, mình, tứ chi. Các cơ quan bên trong và sự sắp xếp của người và động vật tương tự động vật, có lông mao, đẻ và nuôi con bằng sữa, bộ răng phân hoá.

- Bằng chứng về các cơ quan thoái hoá ở người.

- Bằng chứng về phôi sinh học

- Bằng chứng về hiện tượng lại giống.

- Bằng chứng về di truyền học

2. Các dạng người hoá thạch và quá trình hình thành loài người

- Xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài H.habilis trong số ít nhất là 8 loài khác nhau, chỉ có duy nhất loài người hiện nay còn tồn tại.

- Tinh tinh có quan hệ họ hàng gần người nhất (vì chỉ khác một bộ ba), tiếp đến là gôrila (khác 2 bộ ba), sau cùng là đười ươi (khác 4 bộ ba).

- Các dạng vượn người hoá thạch:

            + Homo habilis: có bộ não khá phát triển (575cm3); biết sử dụng công cụ bằng đá.

            + Homo erectus: đứng thẳng, hình thành cách đây khoảng 1,8 triệu năm, tuyệt chủng cách đây khoảng 200.000 năm

            + Homo sapien: giả thuyết "ra đi từ châu Phi"

Photobucket

II. NGƯỜI HIỆN NAY VÀ SỰ TIẾN HOÁ VĂN HOÁ

Các sự kiện quan trọng trong quá trình phát sinh loài người

- Bàn tay trở thành cơ quan chế tạo công cụ lao động và là sản phẩm hoàn thiện do lao động.

- Sự phát triển tiếng nói có âm tiết.

- Sự phát triển bộ não và hình thành ý thức,tư duy. Nhờ có trí khôn, tổ tiên loài người đã phát triển vượt lên tất cả các đông vật khác. Đây là điểm căn bản phân biệt người với động vật.

- Sự hình thành đời sống văn hoá làm cho loài người thoát khỏi đời sống bầy đàn chuyển sang đời sống xã hội.


Nội dung bài  thuộc chương trình Sinh học THPT (Sinh học 12 ban cơ bản)

Vui lòng ghi rõ nguồn : "Trích từ WWW.Sinhhoc101112.Come.VN" khi đăng tải lại thông tin

Nếu bạn có bài viết muốn đăng tải thông tin tại website này, vui lòng gửi Email về địa chỉ: ndthanhdh@gmail.com. Hoặc nmtuan21773@gmail.com. Ghi rõ thông tin cá nhân muốn đăng tải bài.