Tuyển tập SKKN, đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 1

đăng 18:34, 30 thg 7, 2013 bởi Người dùng không xác định   [ đã cập nhật 04:17, 15 thg 9, 2013 ]
Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 1. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 1

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải về máy của bạn -


 STT

 Tên SKKN

 Tải về

0101001

SKKN: MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP GIẢI TỐT BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP MỘT

Download 1

Download 2

0101002

SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0101003

SKKN: PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0101004

 SKKN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TUYẾN KIẾN THỨC "GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN" CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0101005

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP MỘT HỌC TỐT GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN.

Download 1

Download 2

0101006

 SKKN: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 1.

Download 1

Download 2

0101007

 SKKN: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY CHO HỌC SINH YẾU, KÉM MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 1

Download 1

Download 2

0101008

 SKKN: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP “ĐỐ EM” MÔN TOÁN LỚP 1

Download 1

Download 2

0101009

 SKKN: HƯỚNG DẪN HS LỚP 1 TỰ LÀM MẪU VẬT LÀ DỤNG CỤ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG ĐỂ NÂNG CHẤT LƯỢNG HỌC MÔN TOÁN

Download 1

Download 2

0101010

SKKN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MẠCH KIẾN THỨC "GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN" Ở LỚP MỘT  

Download 1

Download 2

0101011

SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 1. 

Download 1

Download 2

0101012

 

Download 1

Download 2

0101012

 

Download 1

Download 2

0101014

 

Download 1

Download 2

0101015

 

Download 1

Download 2

0101016

 

Download 1

Download 2

0101017

 

Download 1

Download 2

0101018

 

Download 1

Download 2

0101019

 

Download 1

Download 2

01010120

 

Download 1

Download 2

Đang cập nhật… 


Comments