Tuyển tập SKKN dành cho giáo viên chủ nhiệm

đăng 00:15, 11 thg 4, 2013 bởi Thượng Võ   [ đã cập nhật 08:39, 13 thg 8, 2013 ]
Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác chủ nhiệm lớp. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD dành cho GVCN 
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
STT Tên SKKN Tải về 

1
 Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống và định hướng nghề cho học sinh THPTDowload  
 2 Nâng cao hiệu quả Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THPT Dowload 
 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, GIÁO DỤC HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
Dowload
 
 4 Một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác chủ nhiệm giúp nâng cao chất lượng giáo dục của lớp 12T

 Dowload
 

5
 Những biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức học sinh THPT của giáo viên chủ nhiệm lớp
 
Dowload
 

 6
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TẬP THỂ CHO LỚP 10A1 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 10A1 TRƯỜNG THPT  …
 
Dowload
 
 7 NHỮNG BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HƯỚNG TỚI VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
 8 Giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc tổ chức sinh hoạt lớp cho học sinh theo chủ đề "Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa Dân tộc"
 
  
 9 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HỌC SINH CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẰM TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUI CỦA NHÀ TRƯỜNG.
 Dowload
 

10
 CÁC BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, ĐỊNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH THPT 
 
 11 Quản lí học sinh có hạnh kiểm yếu thông qua hồ sơ chủ nhiệm nhằm giảm số lượng học sinh hạnh kiểm yếu
 Dowload
 
 12 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ LỚP CỦA GVCN GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH VÀ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
 Dowload
 

13
 VAI TRÒ CẢM HÓA CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VỀ MẶT TINH THẦN
 
 
 14 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT
 
 

15
 Nắm vững chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm và tâm sinh lí học sinh để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 12
Dowload
 
 16 TỔ CHỨC  TỐT HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THPT
Dowload
 
 17 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH  Dowload 
 18 Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 11A thông qua việc làm tốt công tác chủ nhiệm
Dowload
19 SKKN CN10: Một số giải pháp tăng cường hiệu quả giờ sinh hoạt lớp ở trường THPT XXXXDowload
20 Dowload
21 Dowload
22 Dowload
23 Dowload
24 Dowload
25 Dowload
Đang cập nhật ....