Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài nghiên cứu KHSPUD môn toán lớp 4

đăng 07:00, 19 thg 2, 2013 bởi Người dùng không xác định   [ đã cập nhật 07:28, 16 thg 4, 2013 ]

Dưới đây là các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn toán khối lớp 4. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) là microssoft word.

Những SKKN hoặc đề tài này chưa được kiểm duyệt nội dung - để tải các SKKN - đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 4 đã được kiểm duyệt nội dung, định dạng chuẩn font unicode hãy click vào đây


Tải các SKKN, đề tài NCKHSPUD phía dưới

1. Đổi mới  phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4 để phát triển kĩ năng giải bài toán của học sinh lớp 4.

2. Một số phương pháp dạy toán theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh để nâng cao chất lượng học tập môn toán cho học sinh lớp 4.

3. Hướng dẫn học sinh lớp 4 thực hành giải toán dạng "tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số"

4. Dạy giải toán lớp 4 "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó"

5. Giúp học sinh tránh những sai lầm khi tìm số bị trừ, số trừ

6. Giải các bài toán điển hình lớp 4 bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng.

7. Biện pháp  giúp học sinh yếu toán khối 4

8. Dạy toán lớp 4 có nội dung hình học

9. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh yếu, kém về môn Toán lớp 4 (NCKHSPUD)

10. Một số kinh nghiệm về phương pháp dạy bài toán nâng cao cho học sinh giỏi lớp 4

11. Rèn kỹ năng chia cho học sinh trung bình, yếu lớp 4.

12. Giải toán lớp 4 bằng vẽ sơ đồ đoạn thẳng

13. Đổi mới PP giải toán có lời văn lớp 4 dạng “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”

14. Giúp học sinh lớp 4 giải một số dạng toán tính nhanh

15. Tìm hiểu những khó khăn sai sót trong dạy và học toán điển hình lớp 4

16. Hướng dẫn học sinh lớp 4 về cách tính phân số

17. Giúp học sinh học tốt toán lớp 4

18. “Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm trong môn toán lớp 4”

19. Giúp học sinh lớp 4 yếu, kém môn toán tiến bộ

20. Một số SKKN - ĐTNCKH khác (Giải nén bằng winrar)

21. Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan và vẽ sơ đồ đoạn thẳng để nâng cao kết quả học tập phần so sánh phân số môn toán lớp 4 (NCKHSPUD)

Nguồn: Bantintuvan.com


Những SKKN hoặc đề tài này chưa được kiểm duyệt nội dung - để tải các SKKN - đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 4 đã được kiểm duyệt nội dung, định dạng chuẩn font unicode hãy click vào đây