Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 9

đăng 01:51, 13 thg 5, 2013 bởi Người dùng không xác định   [ đã cập nhật 01:16, 18 thg 10, 2013 ]
Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 9. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng 
Microssoft Wordfont chữ thống nhất theo chuẩn unicode

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)


Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 9
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
STT
Tên SKKN - Đề tài NCKHSP toán 9
Tải về
1
RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH -  HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH
2
HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
3
“BÀI TOÁN TÌM x, y CỦA ĐA THỨC HAI BIẾN BẬC HAI ĐẠT GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT, TÌM GIÁ TRỊ ĐÓ”
4
GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI
5
HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÁT TRIỂN, MỞ  RỘNG  MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 9 –PHẦN ĐƯỜNG TRÒN.
6
ĐỂ HỌC SINH NHẬN DẠNG VÀ GIẢI TỐT CÁC BÀI TOÁN CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
7
SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
8
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA VIỆC DẠY GIẢI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC  THÀNH NHÂN TỬ.
9
HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CỰC TRỊ”
10
GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT DƯỚI HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
11
TƯƠNG TỰ HÓA, ĐẶC BIỆT HÓA,TỔNG  QUÁT HÓA TRONG DẠY VÀ HỌC TOÁN
12
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN
13
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN PHẦN : “GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH”
14
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO CỦA HỌC SINH THCS
15
RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG TƯ DUY TRONG KHAI THÁC LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC 9
16
“HƯỚNG DẪN KHAI THÁC KIẾN THỨC TỪ BÀI TẬP ? TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 9”.
17
MỘT SỐ BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM TỶ LỆ HỌC SINH YẾU KÉM MÔN TOÁN.
18
GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT  y = ax + b (a khác 0)
19
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG BĐT CÔSI VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ(ĐẠI SỐ)
20
MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM QUEN VÀ TIẾN TỚI GIẢI TỐT CÁC BÀI CẦN ÁP DỤNG   HỆ THỨC VI - ÉT STT Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD Tải về 
 
1
 NHỮNG KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỪ LỚP 7 ĐẾN LỚP 9 GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC MỘT CÁCH NHANH CHÓNG 
Dowload
 
 
2
 KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC, ĐỘC LẬP, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG HỌC TẬP 
Dowload
 
 
3
 HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI THEO HƯỚNG GIỚI THIỆU CÁC SAI LẦM THƯỜNG GẶP VÀ CÁC CÁCH KHẮC PHỤC SAI LẦM NHẰM GIÚP HỌC SINH LÀM BÀI TẬP MỘT CÁCH CHÍNH XÁC NHẤT 
Dowload
 
 
4
 "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH” 
Dowload
 
 
5
 HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC SỬ DỤNG CÔNG THỨC NGHIỆM ĐỂ GIẢI BÀI TẬP TOÁN NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH 
Dowload
 6PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG CÔNG THỨC NGHIỆM Dowload 

 7
 BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG THCS 
Dowload
 
 8 SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC  RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI’  ĐỂ RÈN KĨ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 9  Dowload 
 
9
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIẾP CẬN CÁCH KHAI THÁC CÁC ỨNG DỤNG TỪ MỘT BÀI TOÁN  
Dowload
 
 10HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH Dowload 
 STT

TÊN ĐỀ TÀI

TẢI VỀ LINK 1

TẢI VỀ LINK 2

11 

KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG THÔNG QUA  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Dowload

Dowload

12 

ĐÔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI BÀI TẬP  “PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI" GÓP PHẦN NÂNG CAO  KẾT QUẢ HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP

Dowload

Dowload

13

HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHỨNG MINH BÀI TẬP HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUA HỌC TẬP MÔN TOÁN.

Dowload

Dowload

14 

BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

Dowload

Dowload

15 

THỰC HIỆN PHÂN DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢNG DẠY TOÁN 9 GIÚP HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Dowload

Dowload

16 

SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

Dowload

Dowload

17

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN LỚP 9

Dowload

Dowload

18 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC

Dowload

Dowload

19 

BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO ĐỂ RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

Dowload

Dowload

20

GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI

Dowload

Dowload

21 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CỰC TRỊ

 

Dowload

Dowload


Nguồn: Http://Bantintuvan.com


Còn nữa
Đang cập nhật .....

Nếu thấy có ích, hãy bấm +1 phía dưới!