Sáng kiến kinh nghiệm


Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

đăng bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

STTTên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 9Tải SKKN
6SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Thí nghiệm hoá học thực hành ở trường THCS.Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
7SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Hướng dẫn học sinh giải bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợpÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN
8SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học lớp 9Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN
9SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học 9Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN
10 SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PTHHÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9 Tải SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 5

đăng bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 5

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

STTTên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 9Tải SKKN
11SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN  TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN HÓA HỌC

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
12SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Phương pháp tiến hành các thí nghiệm giúp HS yêu thích môn Hóa học lớp 9

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
13SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Phương pháp giải bài tập tính theo phương trình phản ứng hoá học lớp 9 ở trường THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
14SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua bài tập hoá học

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
15SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: RÈN LUYỆN MỘT SỐ KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PHẦN HIĐOCACBON - CHƯƠNG IV HÓA HỌC 9

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 6

đăng bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 6

ĐỊnh dạng:  word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9


STTTên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 9Tải SKKN
16SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: Tổ chức thực hành Hóa 9 trên lớp học ở trường chưa có phòng thực hànhÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
17SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM THÍ NGHIỆM, SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG THÍ NGHIỆMÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
18SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá việc tiến hành thì nghiệm hóa học lớp 9 của học sinhÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
19SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Những sai lầm thường mắc phải khi vận dụng công thức tính số mol và cách khắc phụcÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN
20SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:BỒI DƯỠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ  BÀI TOÁN HOÁ HỌCÁp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9Tải SKKN

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 7

đăng bởi Dạy tốt Học tốt

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 7

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

STTTên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 9Tải SKKN
21SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP CÔNG THỨC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHO HỌC SINH LỚP 9 THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
22SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Một số kinh nghiệm khi lập phương trình hóa học và giải bài toán tính phương trình hoá học

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
23SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM NHỎ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
24SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRONG GIỜ DẠY BÀI : “ME TAN “Ở TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
25SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Một số phương pháp giúp học sinh cân bằng các phương trình phản ứng hoá học

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 8

đăng bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9 - Phần 8

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9


STTTên Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học lớp 9Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 9Tải SKKN
26SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn hoá học ở bậc THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
27SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Một số phương pháp giải bài tập lí thuyết

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
28SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Làm thế nào để học sinh lớp 9 THCS có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập Hóa học có hiệu qua

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN
29SKKN Hóa học 9, NCKHSPUD Hóa học 9:Phân loại và giải bài tập định lượng hoá học vô cơ ở trường THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 9, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 9, Tham khảo kinh nghiệm dạy học hóa học lớp 9

Tải SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8-Phần 5

đăng 23:26 27-11-2015 bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8-Phần 5

Định dạng: word

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

STTTên Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8Tải về
1SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Một vài kinh nghiệm phát triển tư duy khai thác mở rộng kiến thức từ phương trình hoá học cho học sinh lớp 8

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Tải SKKN
2SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Hướng dẫn học sinh một số phương pháp giúp giải nhanh bài tập Hoá học – Bồi dưỡng học sinh giỏi

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Tải SKKN
3SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC 8 THÔNG QUA 13 CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA THCS

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Tải SKKN
4SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Một số biện pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém  môn Hoá học ở trường Trung học cơ sở

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Tải SKKN
5SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Hướng dẫn học sinh víêt đúng công thức hoá học và lập công thức hoá học của hợp chất

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Tải SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 6

đăng 23:26 27-11-2015 bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 6

Định dạng word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

STTTên Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 8 
6SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Việc sử dụng "Thí nghiệm hoá học thực hành ở trường THCS".

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
7SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn hóa học trong trường THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
8SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Kinh nghiệm phát triển tư duy khai thác mở rộng kiến thức từ phương trình hoá học cho học sinh lớp 8

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
9SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Phương pháp giảng dạy môn Hóa học lớp 8(Áp dụng cho tiết  trong phân phối chương trình môn Hóa học) tại trường THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
10

 

SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÓA HỌC LỚP 8

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 7

đăng 23:25 27-11-2015 bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 7

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8


STTTên Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 8 
11SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Các phương pháp cân bằng cân bằng phương trình hóa học 8 THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
12SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP VỀ PTHH VÀ TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
13SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: SỬ DỤNG HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN  TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC NHẰM TĂNG HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN HÓA HỌC

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
14SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỀ LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC  VÀ LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
15SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: RÈN KỸ NĂNG LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

đăng 23:24 27-11-2015 bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 8

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8


STTTên Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8Tải về
 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 8 
16SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: Một số kinh nghiệm giải bài tập tính theo phương trình hoá học lớp 8

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
17SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI  MỘT VÀI DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 8

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
18SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8:PHÂN DẠNG BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 Ở CHƯƠNG TRÌNH THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
19SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: MỘT SỐ BÍ QUYẾT GIÚP HỌC SINH LỚP 8 CÂN BẰNG NHANH VÀ CHÍNH XÁC MỘT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
20SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC LỚP 8 CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 9

đăng 23:22 27-11-2015 bởi Dạy tốt Học tốt

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 9

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8


STT

Tên Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8

Tải về

 SKKN Hóa học, SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học, NCKHSPUD Hóa học 8 
21SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC LỚP 8 TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
22SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY BÀI ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
23SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI LÀM THÍ NGHIỆM, SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM TRONG THÍ NGHIỆM

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
24SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VÀ HỌC MÔN HOÁ HỌC BẰNG VIỆC GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN
25SKKN Hóa học 8, NCKHSPUD Hóa học 8: PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH CÁC THÍ NGHIỆM MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Tải SKKN

1-10 of 226