Tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai một cặp tính trạng do một cặp gen quy định

đăng 07:24, 24 thg 11, 2010 bởi SS SP   [ cập nhật 01:45, 29 thg 11, 2012 bởi Người dùng không xác định ]
Free Hit Counters

(Bài tập sinh học 12 - Các quy luật di truyền)

1. Theo quy luật Menđen

Phép lai

Kết quả lai

Kiểu gen

Kiểu hình

AA x AA

100% AA

1 trội : 0 lặn

AA x Aa

1 AA : 1Aa

1 trội : 0 lặn

AA x aa (*)

1AA: 1Aa

1 trội : 0 lặn

Aa x Aa (*)

1AA : 2 Aa : 1aa

3 trội : 1 lặn

Aa x aa (*)

1Aa: 1aa

1 trội : 1 lặn

aa x aa

100% aa

100% lặn


Nội dung thuộc chương trình Sinh học THPT (Sinh học 12 ban cơ bản)

Thông tin đăng tải lại từ trang này vui lòng ghi rõ nguồn: "https://sites.google.com/site/sinhhoc101112"

Hoặc gắn link đến bài viết gốc.

Nếu bạn có bài viết muốn đăng tải thông tin tại website, vui lòng gửi Email về địa chỉ: Nguyendinhthanh@moet.edu.vn hoặc nmtuan21773@gmail.com
(Ghi rõ thông tin cá nhân muốn đăng tải bài).

Danh sách Trang con