GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL: MÔN SINH HỌC (Chuyên đề 3)

đăng 06:28, 3 thg 12, 2012 bởi Bản tin Tư vấn   [ đã cập nhật 06:38, 3 thg 12, 2012 ]
Bài tập và cách giải: CHUYÊN ĐỀ 3 : BÀI TẬP VI SINH VẬT

Bài 1: Một vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10-13g, cứ 20 phút nhân đôi 1 lần. Giả sử nó được nuôi trong các điều kiện sinh trưởng hoàn toàn tối ưu. Hãy tính khoảng thời gian để khối lượng do tế bào vi khuẩn này sinh ra sẽ đạt tới khối lượng của Trái đất là 6.1027gram.

Cách giải

Đạt đến khối lượng Trái đất : 6.1027gram

- Số lượng tế bào: Nt = 6.1027/5.10-13 = 1,2.1040

- Mà : Nt = N0.2n => Số lần phân chia: n = (logNt – logN0)/log2 = (log1,2.1040 – 1) / log2  

--> n = 133 

- Thời gian cần thiết là: 133 × 20ph = 44h 20ph = 44,3 giờ

Kết quả

44,3 giờ

- Thao tác máy tính: thực hiện với các phép tính sau:

(logNt – logN0)/log2 = (log1,2.1040 – 1) / log2 = 133

(133 × 20) /60 = 44,3

Comments