GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO VÀ VINACAL MÔN SINH HỌC – CHUYÊN ĐỀ VI SINH VẬT

đăng 11:05, 2 thg 12, 2013 bởi Người dùng không xác định
Dưới đây là tuyển tập các bài tập Sinh học thuộc chuyên đề Vi sinh vật dành cho ôn thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio và Vinacal môn Sinh học phổ thông

Bài tập

Mô tả

Chi tiết

Bài 1

Xác định số thế hệ và thời gian thế hệ của VSV

Xem chi tiết

Bài 2

Xác định số thế hệ của VSV và thời gian nuôi cấy VSV

Xem chi tiết

Bài 3

Xác định tốc độ sinh trưởng và thời gian nuôi cấy của VSV

Xem chi tiết

Bài 4

Xác định số lần phân chia và thời gian mỗi pha sinh trưởng của VSV

Xem chi tiết

Bài 5

Xác định pha sinh trưởng và thời gian mỗi pha sinh trưởng của VSV

Xem chi tiết

Bài 6

Xác định pha sinh trưởng và số lượng tb VSV tạo ra sau nuối cấy

Xem chi tiết

Bài 7

Xác định tốc độ sinh trưởng và thời gian thế hệ của VSV

Xem chi tiết

Bài 8

Xác định số lượng tb VSV tạo ra ở mỗi pha sinh trưởng.

Xem chi tiết

Bài 9

Xác định số lượng tb tạo ra, thời gian thế hệ, số thế hệ của VSV

Xem chi tiết

Bài 10

Xác định và so sánh tỉ lệ S/V của tế bào

Xem chi tiết

Bài 11

Xác định thời gian sinh trưởng và đưởng kính của địa y

Xem chi tiết

Bài 12

Xác định nồng độ, hàm lượng ADN trong tế bào và số lượng tế bào VK

Xem chi tiết

Comments