Đề thi thử ĐH-SMS

Thông thường, lượng kiến thức cần trả lời trong các đề thi được bố trí theo cấu trúc quy định. Tuy nhiên, mỗi đề thi lại có một số câu, dạng mới so với những đề thi năm trước. Đối với những dạng mới này, thí sinh dễ mắc sai lầm và sự "loại" nhau là ở chỗ đó.

Vì vậy, đề đạt điểm cao trong các kỳ thi, ngoài việc học tốt thì thi thử giúp mỗi thí sinh làm quen với áp lực của các kỳ thi, làm quen với các dạng bài tập mới trong đề thi. Thi thử cũng giúp thí sinh có thể biết những điểm yếu của mình và có những biện pháp khắc phục sai lầm trong quá trình làm bài một cách nhanh hơn.

Nhưng, thi thử ở đâu? Thi thử thế nào thì còn nhiều vấn đề phải bàn. Từ đề thi, coi, chấm thi, đáp án của các đề thi thử cũng là những vấn đề cần bàn. 

Ngoài việc tham gia các kỳ thi do trường, trung tâm tổ chức, thí sinh nên sưu tầm các đề thi sẵn có trên internet để tự tổ chức thi thử cho mình. Mỗi trung tâm, mỗi trường chỉ có một số thầy, cô ra đề nên lượng kiến thức trong mỗi lần thi không nhiều. Lượng đề thi thử trên internet rất đa dạng, lượng câu hỏi, bài tập trong các đề này cũng rất phong phú. Đó chính là kho dữ liệu lớn cho mỗi thí sinh.

Dưới đây là tập hợp các đề thi thử dành cho thí sinh tham gia dự thi đại học, cao đẳng. 

Thí sinh chuẩn bị sẵn phiếu trả lời trắc nghiệm, nháp và tự thi trong thời gian 90 phút. Sau đó có thể tham khảo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết để tự chấm điểm cho mình
(Lưu ý: Nên sử dụng ít nhất 2/3 thời gian (60 phút) làm bài sau đó mới tham khảo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.)

Bí quyết thành công:
Học = Tự học
 Thi thử = Tự thi
 • Đề thi thử đại học môn Sinh học - đề số 5 Thông thường, lượng kiến thức cần trả lời trong các đề thi được bố trí theo cấu trúc quy định. Tuy nhiên, mỗi đề thi lại có một số câu, dạng mới so với những đề thi năm trước. Đối với những dạng mới này, thí sinh dễ mắc sai lầm và sự "loại" nhau là ở chỗ đó.Vì vậy, đề đạt điểm cao trong các kỳ thi, ngoài việc học tốt thì thi thử giúp mỗi thí sinh làm quen với áp lực của các kỳ thi, làm quen với các dạng bài tập mới trong đề thi. Thi thử cũng giúp thí sinh có thể biết những điểm yếu của mình và có những biện pháp khắc ...
  Được đăng 03:24, 10 thg 5, 2014 bởi Người dùng không xác định
 • Đề thi thử đại học môn Sinh học - Đề số 4 Thông thường, lượng kiến thức cần trả lời trong các đề thi được bố trí theo cấu trúc quy định. Tuy nhiên, mỗi đề thi lại có một số câu, dạng mới so với những đề thi năm trước. Đối với những dạng mới này, thí sinh dễ mắc sai lầm và sự "loại" nhau là ở chỗ đó.Vì vậy, đề đạt điểm cao trong các kỳ thi, ngoài việc học tốt thì thi thử giúp mỗi thí sinh làm quen với áp lực của các kỳ thi, làm quen với các dạng bài tập mới trong đề thi. Thi thử cũng giúp thí sinh có thể biết những điểm yếu của mình và có những biện pháp khắc ...
  Được đăng 03:25, 10 thg 5, 2014 bởi Người dùng không xác định
 • Đề thi thử đại học môn Vật lí - đề số 1 Thông thường, lượng kiến thức cần trả lời trong các đề thi được bố trí theo cấu trúc quy định. Tuy nhiên, mỗi đề thi lại có một số câu, dạng mới so với những đề thi năm trước. Đối với những dạng mới này, thí sinh dễ mắc sai lầm và sự "loại" nhau là ở chỗ đó. Vì vậy, đề đạt điểm cao trong các kỳ thi, ngoài việc học tốt thì thi thử giúp mỗi thí sinh làm quen với áp lực của các kỳ thi, làm quen với các dạng bài tập mới trong đề thi. Thi thử cũng giúp thí sinh có thể biết những điểm yếu của mình và có những biện pháp khắc ...
  Được đăng 03:26, 10 thg 5, 2014 bởi Người dùng không xác định
 • Đề thi thử Đại học môn Sinh học - Đề số 3 Thông thường, lượng kiến thức cần trả lời trong các đề thi được bố trí theo cấu trúc quy định. Tuy nhiên, mỗi đề thi lại có một số câu, dạng mới so với những đề thi năm trước. Đối với những dạng mới này, thí sinh dễ mắc sai lầm và sự "loại" nhau là ở chỗ đó.Vì vậy, đề đạt điểm cao trong các kỳ thi, ngoài việc học tốt thì thi thử giúp mỗi thí sinh làm quen với áp lực của các kỳ thi, làm quen với các dạng bài tập mới trong đề thi. Thi thử cũng giúp thí sinh có thể biết những điểm yếu của mình và có những biện pháp khắc ...
  Được đăng 03:27, 10 thg 5, 2014 bởi Người dùng không xác định
 • Đề thi thử đại học Môn Sinh học - Đề số 2 Thông thường, lượng kiến thức cần trả lời trong các đề thi được bố trí theo cấu trúc quy định. Tuy nhiên, mỗi đề thi lại có một số câu, dạng mới so với những đề thi năm trước. Đối với những dạng mới này, thí sinh dễ mắc sai lầm và sự "loại" nhau là ở chỗ đó.Vì vậy, đề đạt điểm cao trong các kỳ thi, ngoài việc học tốt thì thi thử giúp mỗi thí sinh làm quen với áp lực của các kỳ thi, làm quen với các dạng bài tập mới trong đề thi. Thi thử cũng giúp thí sinh có thể biết những điểm yếu của mình và có những biện pháp khắc ...
  Được đăng 03:28, 10 thg 5, 2014 bởi Người dùng không xác định
 • Đề thi thử đại học môn Sinh học - Đề số 1. Thông thường, lượng kiến thức cần trả lời trong các đề thi được bố trí theo cấu trúc quy định. Tuy nhiên, mỗi đề thi lại có một số câu, dạng mới so với những đề thi năm trước. Đối với những dạng mới này, thí sinh dễ mắc sai lầm và sự "loại" nhau là ở chỗ đó.Vì vậy, đề đạt điểm cao trong các kỳ thi, ngoài việc học tốt thì thi thử giúp mỗi thí sinh làm quen với áp lực của các kỳ thi, làm quen với các dạng bài tập mới trong đề thi. Thi thử cũng giúp thí sinh có thể biết những điểm yếu của mình và có những biện pháp khắc ...
  Được đăng 03:29, 10 thg 5, 2014 bởi Người dùng không xác định
Hiển thị bài đăng 1 - 6trong tổng số 6. Xem nội dung khác »