Sơ đồ trang

  2031days since
  Sinh nhật trang

  Các môn học

  Home‎ > ‎Bài học‎ > ‎

  Sinh 7

  Mục lục

  • Bài 58 Động vật quý hiếm Bài 58 Động vật quý hiếmMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 31, 2011, 9:35 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 56 Biện pháp đấu tranh sinh học Bài 56 Biện pháp đấu tranh sinh họcMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 31, 2011, 8:55 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 55 : Cây phát sinh của giới động vật Bài 55 : Cây phát sinh giới động vậtMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 31, 2011, 1:50 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 54 : Tiến hóa về sinh sản Bài 54 Tiến hóa về mặt sinh sảnMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 31, 2011, 12:45 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 53 : Tiến hóa về tổ chức cơ thể Bài 53 Tiến hóa về tổ chức cơ thểMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 31, 2011, 12:36 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 52 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển Bài 52 Môi trường sống và sự vận động di chuyểnMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 29, 2011, 5:02 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 51 : Thực hành Xem bằng hình về đời sống và tập tính của thú Bài 51 : Thực hành : Xem bằng hình về đời sống và tập tính của thúMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 28, 2011, 10:27 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 50 : Đa dạng của thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng Bài 50 Đa dạng của thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởngMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 28, 2011, 12:18 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 49 : Đa dạng của thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt Bài 49 : Đa dạng của thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịtMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 27, 2011, 10:19 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 48 Sự đa dạng của lớp thú (bộ dơi và bộ cá voi) Bài 49 Đa dạng của lớp thú, bộ dơi và bộ cá voiMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 27, 2011, 9:17 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 47 : Đa dạng của thú : Bộ thú huyệt và bộ thú túi Bài 47 : Đa dạng của thú : Bộ thú huyệt và bộ thú túiMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 27, 2011, 6:06 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 46 : Cấu tạo trong của thỏ nhà Bài 46 Cấu tạo trong của thỏ nhàMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 27, 2011, 5:32 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 45 Xem băng hình tập tính và đời sống lớp chim và Bài 46: Thỏ (lớp thú) Bài 45 : ThỏMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Mar 5, 2014, 4:22 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 44 : Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim Bài 44 đa dạng và đặc điểm chung của lớp chimMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 27, 2011, 3:31 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 43 Cấu tạo trong của chim bồ câu Copy of cau tao chim bo cauMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 26, 2011, 8:26 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 42 : Thực hành Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim Bồ câu Bài 42 : Thực hành Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim Bồ câuMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 26, 2011, 10:30 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 41 : Chim bồ câu Bài 41 Chim bồ câuMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 26, 2011, 9:15 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 40: Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát Bài 40 Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sátMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 26, 2011, 2:30 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 39 Cấu tạo trong của thằn lằn Bài 39 : Cấu tạo trong của thằn lằnMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 24, 2011, 9:39 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 38 : Thằn lằn bóng đuôi dài Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dàiMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 5:41 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lưỡng cư Bài 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lưỡng cư (phát hiện loài lưỡng cư mới https://sites.google.com/site/sinhhoc1/dhong-vat/phathienloailuongcumoi)More PowerPoint presentations from ...
   Posted Apr 14, 2013, 8:27 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 36: Thực hành - Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ Bài 36: Thực hành - Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 9:17 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 35 Ếch đồng Bài 35 Ếch đồng (tiết 37)More PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 8:55 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Các đề thi HKI các năm Đề 2 :
   Posted Dec 23, 2011, 8:15 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 34 Ôn tập học kỳ I Tiết 33 Ôn tập hk I- DVKXSMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 8:04 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 33 : Sự đa dạng và đặc điểm chung của cá Bài 33 Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp cáMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 7:24 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 32 : Cấu tạo trong của cá chép Bài 33 Cấu tạo trong của cá chépMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 6:43 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 31 : Thực hành - Mổ và quan sát cấu tạo cá chép. Thực hành tại phòng thực hành
   Posted Dec 23, 2011, 6:42 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 30 : Thực hành quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của cá chép Bài 30 Thực hành: quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của cá chépMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 6:55 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 29 Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp Bài 29 : Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớpMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 3:42 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 28 Thực hành - Xem băng hình về tập tính của sâu bọ Bài 28 Thực hành - Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.More PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 23, 2011, 3:35 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 28 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp Bài 28 Thực hành - Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.More PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 22, 2011, 11:32 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 27 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ Bài 26 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọMore PowerPoint presentations from Dang Bach Tài liệu liên quan : Bọ ngựa Ve sầu :Tập tính của kiến
   Posted Nov 23, 2013, 10:38 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 25 (tiết 27) Châu chấu Bài 25 Châu chấu (tiết 27)More PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 22, 2011, 10:51 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 24 Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện Bai 24 Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 22, 2011, 10:03 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 23 : Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác Bài 23 : Đa dạng và vai trò của lớp giáp xácMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 12, 2011, 12:06 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 22 Mổ và quan sát tôm sông
   Posted Dec 12, 2011, 11:55 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 21 : quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sông Bài 21 : quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sôngMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 12, 2011, 9:01 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 20 Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm Bài 20 Đặc điểm chung và vai trò của thân mềmMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Oct 20, 2013, 11:48 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 19 (tt): Một số loại thân mềm khác Bài 19 (tt) Một số thân mềm khácMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 10, 2011, 7:38 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 19 : Thực hành quan sát một số thân mềm Bài 19 : Thực hành quan sát một số thân mềmMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 10, 2011, 9:47 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 18 Trai sông Bài 18 Trai sôngMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 6, 2011, 7:49 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 17 Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt Bài 17 Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốtMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 6, 2011, 7:20 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 16 Thực hành mổ giun đất Bài 16 : Thực hành mổ giun đấtMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 6, 2011, 7:18 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 15 : Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của giun đất Bài 15 : TH: Quan/s cấu tạo ngoài và hoạt động sống của giun đấtMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 6, 2011, 6:26 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 14 Một số giun tròn khác Bài 14 Một số giun tròn khácMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 6, 2011, 6:17 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 13 Giun đũa Bài 13 Giun đũa(nhấn vào đây khi không xem được bài) - Xem video bên dướiMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Oct 4, 2012, 9:15 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 12 Một số giun dẹp khác Bài 12 MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC (nhấn vào dòng này khi xem không được) - xem phim bên dướiMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Oct 4, 2012, 9:14 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 11 Sán lá gan Bài 11 Sán lá ganMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 6, 2011, 4:36 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 10 Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang Bài 10 Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoangMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 6, 2011, 2:54 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 5 Trùng biến hình và trùng giày Bài 5 Trùng biến hình và trùng giàyMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 6, 2011, 2:33 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 9 Đa dạng của ngành ruột khoang Bài 9 Đa dạng của ngành ruột khoang : Tìm hiểu thêm thông tin về sứa More PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Jan 23, 2014, 5:50 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 8 Thủy tức Bài 8 Thủy tứcMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 5, 2011, 9:43 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 7 :Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh Bài 7 Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinhMore PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Dec 2, 2011, 11:21 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 6 : Trùng kiết lị và trùng sốt rét Bài 6 : Trùng Kiết lị và trùn... (tin mới : có vaccine phòng ngừa sốt rét : xem)More PowerPoint presentations from Dang Bach
   Posted Sep 2, 2013, 4:44 AM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 1: Thế giới động vật,đa dạng phong phú,- Bài 2: Phân biệt động vật và thực vật, - Bài 3 thực hành :Quan sát động vật nguyên sinh - Bài 4 Trùng roi Bài 4 Trùng roi More PowerPoint presentations from Dang Bach Bài 1 : Thế giới động vật đa dạng và phong phú SV 7 bai 1 The gioi dong vat ... More ...
   Posted Aug 22, 2012, 10:48 PM by Bách Huỳnh Đăng
  • Bài 5 : Trùng biến hình và trùng giày Sinh 7 bai 5 Trùng biến hình ...More PowerPoint presentations from Dang Bach Quan sát trùng biến hình dưới kính hiển vi Thực bào của bạch cầu Trùng giày Trùng ...
   Posted Aug 27, 2012, 1:36 PM by Bách Huỳnh Đăng
  Showing posts 1 - 57 of 57. View more »

  Bài 58 Động vật quý hiếm

  posted Dec 31, 2011, 9:35 AM by Bách Huỳnh Đăng

  Bài 56 Biện pháp đấu tranh sinh học

  posted Dec 31, 2011, 2:38 AM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 31, 2011, 8:55 AM ]

  Bài 55 : Cây phát sinh của giới động vật

  posted Dec 30, 2011, 10:56 PM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 31, 2011, 1:50 AM ]

  Bài 54 : Tiến hóa về sinh sản

  posted Dec 30, 2011, 10:49 PM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 31, 2011, 12:45 AM ]

  Bài 53 : Tiến hóa về tổ chức cơ thể

  posted Dec 30, 2011, 10:34 PM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 31, 2011, 12:36 AM ]

  Bài 52 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển

  posted Dec 29, 2011, 9:46 AM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 29, 2011, 5:02 PM ]

  Bài 51 : Thực hành Xem bằng hình về đời sống và tập tính của thú

  posted Dec 28, 2011, 9:52 PM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 28, 2011, 10:27 PM ]

  Bài 50 : Đa dạng của thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

  posted Dec 27, 2011, 11:24 PM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 28, 2011, 12:18 AM ]

  Bài 49 : Đa dạng của thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

  posted Dec 27, 2011, 10:08 PM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 27, 2011, 10:19 PM ]

  Bài 48 Sự đa dạng của lớp thú (bộ dơi và bộ cá voi)

  posted Dec 27, 2011, 9:09 AM by Bách Huỳnh Đăng   [ updated Dec 27, 2011, 9:17 AM ]

  1-10 of 57