Home‎ > ‎Bài học‎ > ‎

Bài giảng sinh học 6

Bài giảng sinh học 6 HKI

Showing posts 1 - 33 of 33. View more »

Sinh học 6 HKII

 • Bài 52 Địa Y Bài 52 Địa yMore PowerPoint presentations from Dang Bach More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Jan 8, 2012, 10:36 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 51 Nấm (Tiếp theo) Bài 51 Nấm (Tiếp theo)More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 5, 2011, 9:27 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 51 : Nấm Bài 51 NấmMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 5, 2011, 9:16 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 50 Vi khuẩn Bài 50 : Vi KhuẩnVà Bài 50 Vi khuẩn (Tiếp theo)More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 5, 2011, 8:46 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng thực vật Bài 49 Bảo vệ sự đa dạng thực vậtMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 5, 2011, 7:16 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 48 : Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người Bài 48 : Vai trò của thực vật đối với động vật và con ngườiMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 5, 2011, 6:42 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 47 : Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước Bài 47 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (Xem thêm hình ảnh và bài bên dưới)More PowerPoint presentations from Dang Bach Đau lòng trước cảnh phá rừng ...
  Posted Mar 25, 2012, 11:24 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 46 Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Bài 46 : Thực vật góp phần điều hòa khí hậuMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 5, 2011, 12:44 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 45 : Nguồn gốc cây trồng Bài 45 : Nguồn gốc cây trồngMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 4, 2011, 11:43 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 44 : Sự phát triển của giới thực vật Bài 44 : Sự phát triển của giới thực vậtMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 4, 2011, 11:34 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 43 : Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vậtMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 4, 2011, 11:15 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 42 : Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm Tiết 52 Bài 42 : Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầmMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 4, 2011, 9:46 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 41 Hạt kín-đặc điểm chung của thực vật hạt kín Bài 41 Hạt kín - Đặc điểm chung của thực vật hạt kínMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Dec 4, 2011, 3:51 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 40 Hạt trần - Cây thông Có 2 bài giảng, bài bằng flash và powerpoint (xem phía dưới)Bài 40 Hạt trần - cây thôngMore PowerPoint presentations from Dang Bach Bài giảng 2Bài 1 trên ...
  Posted Feb 23, 2012, 12:54 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 39 : Quyết - Dương xỉ Bài 39 Quyết - Dương xỉ - Xem thêm về cây dương xỉ tại đây More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Feb 19, 2012, 9:03 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 38 Rêu - cây rêu Bài 38 : Rêu - cây rêuMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 30, 2011, 1:15 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 37 Tảo Bài 37 : TảoMore PowerPoint presentations from Dang Bach Bài đọc thêmĐọc thêm ứng dụng tảo tại đây : xem
  Posted Jan 16, 2012, 6:16 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 36 : Tổng kết về cây có hoa Bài 36 : Tổng kết về cây có hoaMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 27, 2011, 8:52 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 35 :Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm Bài 35 những điều kiện cần ch...Xem thí nghiệm tại đây : XemMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 27, 2011, 10:17 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 34 Phát tán quả và hạt Xem phim phát tán quả và hạt PHAT TAN CUA QUA VA HAT SH 6 More PowerPoint presentations from Dang Bach Bài đọc thêm Phụ lục bài phát tán hạt ...
  Posted Jan 20, 2012, 12:02 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 33 : Hạt và các bộ phận của hạt Bài 33 : Hạt và các bộ phận c... : mục tìm hiểu thêm về hạt nhân tạo bên dưới bàiMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 26, 2011, 8:57 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 32 : Các loại quả Bài 32: CÁC LOẠI QUẢMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 26, 2011, 3:44 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 31 : Thụ tinh - kết hạt - tạo quả BÀI 31 : THỤ TINH KẾT HẠT TẠO QUẢMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 26, 2011, 1:48 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 30: Sự thụ phấn Bài 30 Sự thụ phấnMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 25, 2011, 8:42 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 29 : Các loại hoa Bài 29: Các loại hoaMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 25, 2011, 1:14 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 28 : Cấu tạo và chức năng của hoa Bài 28 Cấu tạo và chức năng của hoaMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 24, 2011, 8:50 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 27 : Sinh sản sinh dưỡng do con người (nhân tạo) Bai 27 sinh sản sinh dưỡng do con người (nhân tạo) Bai 27: sinh sản sinh dưỡng d...More PowerPoint presentations from Dang Bach More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 23, 2011, 4:30 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 11 : Sự hút nước và muối khóang Bài 11 : Sự hút nước và muối ...More PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 22, 2011, 8:26 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Câu hỏi ôn tập chương I, II, III sinh 6
  Posted Nov 22, 2011, 12:29 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 26 - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bai 26 sinh san sinh duong tu...Cỏ Lồng Vực (Cỏ Gạo)Thân dẹt, gốc thường đỏ tím. Bẹ lá dẹt, nhẵn, mép bẹ mở ở trên, hơi đỏ ở ...
  Posted Nov 30, 2011, 9:22 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 25 biến dạng của lá SINH HỌC 6 BÀI 25 BIẾN DẠNG CỦA LÁMore PowerPoint presentations from Dang BachCHÙM BÀI VỀ CÂY ĂN THỊT
  Posted Dec 1, 2011, 3:44 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 24 : Phần lớn nước vào cây đi đâu? Nước vào cây đi đâuMore PowerPoint presentations from Dang Bach
  Posted Nov 5, 2011, 5:23 PM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 23 : Cây có hô hấp không? cay co ho hap koMore PowerPoint presentations from Le Quy Don
  Posted Nov 16, 2011, 7:48 AM by Hop lop nhom
 • Bài 21 : Quang hợp (tiếp theo) Các điều kiện ảnh hưởng đến cây trong quá trình thực hiện quang hợp 
  Posted Nov 3, 2011, 2:15 AM by Bách Huỳnh Đăng
 • Bài 21 : QUANG HỢP Thí nghiệm 1: lá cây quang hợp tạo tinh bột nhờ ánh sáng:Ở thí nghiệm này học sinh cần biết : - Thuốc thử tinh bột là I-ốt cho ra ...
  Posted Nov 3, 2011, 10:25 PM by Bách Huỳnh Đăng
Showing posts 1 - 35 of 35. View more »

Comments