ลักษณะภูมิประเทศ

 
ภูมิประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore) ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยต่อจากประเทศมาเลเซีย   สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดในเอซียตะวันออกเฉียงใต้    
สิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกาะเพียงเกาะเดียว  แต่ประกอบด้วยเกาะหลักหนึ่งเกาะ และเกาะขนาดจิ๋วล้อมรอบอีก 63 เกาะ  เกาะหลักมีเนื้อที่พื้นดินรวม 682 ตารางกิโลเมตร   ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของที่นี่คือ 136.8 กม.  เหนือเส้นศูนย์สูตร  โดยตั้งอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก กับเส้นแวงที่ 104 องคศา 06 ลิปดาตะวันออก    และด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งติดฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน  ซึ่งอยู่ตรงกลางสี่แยกของโลกคือ  ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโอร์  ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้  ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา  ทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิงคโปร์  ทำเลอันยอดเยี่ยมนี้ส่งผลความได้เปรียบมีส่วนผลักดันให้สิงคโปร์เติบโต จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า การสื่อสาร และการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก  
ประเทศเพื่อนบ้านของสิงคโปร์
มาเลเซีย :  เกาะสิงคโปร์เชื่อมต่อกับมาเลเซียด้วยสะพานข้ามทะเลสองสาย
อินโดนีเซีย :  สามารถเดินทางจากที่นี่ไปเกาะหลักของหมู่เกาะเรียล (Riau) ในอินโดนีเซียได้โดยเรือข้ามฟากเป็นระยะทางสั้น ๆ
ไทย และ ฟิลิปปินส์ :  เดินทางสะดวก รวดเร็ว ด้วยสายการบินเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
 เวลา
สิงคโปร์เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง


Comments