4-5-vuotiaat

Pienimpien opetus välittyy ennen kaikkea leikkien, laulujen ja askartelun avulla. Tavoitteena on lisätä lasten kiinnostusta suomen kieleen ja kulttuuriin sekä rohkaista lasta suomen kielen käyttämiseen. Opetukseen kuuluu myös sanavaraston lisääminen ja esimerkiksi värien ja numeroiden tunnistaminen.