Koulukomitean jäsenet 2018-2019

Puheenjohtaja: Anna Nanning                                        Rehtori: Nina Nordman

                                               
Rahastonhoitaja: Terhi Laiho                                               Sihteeri: Kati Tuomiranta