4-5-vuotiaat

4- 5-vuotiaiden oppilaiden ryhmiä on Suomi-koulussa kaksi.


Opetus välittyy leikkien, laulujen ja askartelun avulla. Tavoitteena on lisätä lasten kiinnostusta suomen kieleen ja kuttuuriin sekä rohkaista lasta suomen kielen käyttämiseen. Opetukseen kuuluu myös sanavaraston lisääminen ja värien ja numeroiden tunnistaminen.