Possut 11-12-vuotiaat


Oppilaiden itsensä ilmaisemista ja vuorovaikutustaitoja kehitetään. Suomen kielen taitoa syvennetään ja kartutetaan asteittain myös käsitteellistä sanastoa ja kielitietoa.


Historiassa perehdytään Suomen historiaan niin, että oppilaiden suomalainen identiteetti vahvistuisi, ja että he ymmärtäisivät paremmin Suomen kulttuuria.