10-13-vuotiaat

Syksyllä 2021 3-5-luokat ovat yhdistettyinä (8-11-vuotiaat)


Oppilaiden itsensä ilmaisemista ja vuorovaikutustaitoja kehitetään. Ryhmässä painottuu suomen kielen taidon syventäminen sekä kielitiedon että sanaston osalta. Ryhmässä tehdään paljon tekstin ymmärtämisen harjoituksia ja tutustutaan suomenkieliseen kirjallisuuteen. Sanastovarastoa kartutetaan synonyymeilla ja vastakohdilla sekä tekstien kautta tulevalla käsitteellisellä sanastolla. Oppilaat tutustuvat suomen kielen erityispiirteisiin. Suullista ilmaisua tuetaan aktiivisin keskusteluharjoituksin. Erilaiset kirjoittamisharjoitukset ovat tärkeä osa kielitaidon ja opitun aktivoinnissa.