9-10-vuotiaat

Suomen kielen kirjoittamiseen ja lukemiseen syvennytään niin, että oppilaille kehittyisi suhteellisen hyvä kirjoittamisen ja lukemisen taito. Oppilaat lukevat itse kirjoja ja jakavat lukemiskokemuksiaan muun luokan kanssa. Suullista puhumista kehitetään pelien ja leikkien avulla.