8-9-vuotiaat

Toka- ja kolmasluokkalaisten opetus perustuu kirjoittamisen ja lukemisen oppimiseen ja kehittämiseen. Oppilaat lukevat tekstejä ja tekevät luetun ymmärtämisen tehtäviä. Suullista puhumista kehitetään pelien ja leikkien avulla.