Porot 8-vuotiaat

Opetus perustuu kirjoittamisen ja lukemisen oppimiseen ja kehittämiseen. Oppilaat lukevat tekstejä ja tekevät luetun ymmärtämisen tehtäviä. Ryhmässä harjoitellaan kirjoittamaan kokonaisia lauseita.