6-vuotiaat

Esikouluikäisten kanssa syvennytään enemmän suomen kielen osamiseen: puhumiseen, kirjoittamiseen, lukemiseen ja kuuntelemiseen. Opetus tapahtuu eri tehtävien kautta kuten kirjaimia piirtämällä. Myös matematiikan käsitteisiin perehdytään.