6-7 -vuotiaat

Syksyllä 2021 6-7-vuotiaat ovat yhdistettyinä


Esikouluikäisten kanssa syvennytään enemmän suomen kielen osamiseen: puhumiseen, kirjoittamiseen, lukemiseen ja kuuntelemiseen. Opetus tapahtuu eri tehtävien kautta kuten kirjaimia piirtämällä. Myös matematiikan käsitteisiin perehdytään.