QUÈ ÉS LA PLURIDISCAPACITAT?

Una persona pluridiscapacitada, és aquella que presenta uns disfunció cerebral. Aquesta disfunció, pot ser precoç o pot aparèixer durant el seu desenvolupament.
 
Les conseqüències  que produeix  aquesta situació en aquests  tipus de persones, es manifesten a diferents nivells; es donen greus pertorbacions en les àrees motrius, perceptives, cognitives i de relació amb el medi físic i el medi social ( humà).
 
La persona que té  múltiples i diferents capacitats minvades, pateixen un important vulnerabilitat física, psíquica i social i requereix una sèrie de tècniques, atenció mèdica específica, especialistes en diferents àmbits....
En quan a l´aspecte educatiu , cal que aquests estigui enfocat  de cares al màxim desenvolupament en quan a la RELACIÓ  i COMUNICACIÓ AMB EL MÓN i amb l´estimulació i el treball per DESENVOLUPAR  LES CARACTERÍSTIQUES SENSORIO- MOTRIUS I INTEL.LECTUALS.
 
No és una tasca gens fàcil i cal una correcta coordinació de tots els profesionals dels diferents àmbits  que tracten a la persona, conjuntament amb una seguiment mèdic  molt sovintejat, acurat i personalitzat.
 
La societat, aquí tambe té certa responsabilitat en aquest tema i ja des de l´escola es pot marcar i tenir un paper bàsic i important, per tal de conèixer, entendre,  acceptar i integrar el pluridiscapacitat com una realitat més.
 
Tots plegats, necessitem una gran conscienciació per interioritzar que aquesta realitat és aquí . Més a prop dels que ens sembla . Es important  tenir-la en compte, ja que simplement, és una realitat més que  ens envolta i, per tant, EXISTEIX.
Ja ha quedat enrere el temps en que aquest infants es quedaven a casa, amagats i d´altres coses molt pitjors.
 

                                                                        ALGUNES  REFLEXIONS
Qualsevol persona i en el moment menys esperat, pot trobar-se amb algun familiar, fill o filla o bé amb alguna persona, més o menys propera, en aquesta situació.
 
Cal pensar que, de fet  tots i totes també sóm persones amb diferents capacitats. Creieu que tothom està capacitat per fer o saber absolutament de tot ?
 
La persona que té minvades la majoria de facultats físiques o psíquiques , no és només aquella que pateix un o uns quants transtorns del tipus que siguin; pot ser, també podríem reflexionar si no soms la majoria de nosaltres els que tenim minvada alguna capacitat. Especialment, aquella que rebutja i no accepta la diferència, la sensibilitat,  la vulneravilitat, la compasió ( atenció que no vul dir pena) i tantes d´altres coses més.
 
Per altra banda tots i totes soms, per damunt de tot, persones . Això vol dir que tots tenim alguna mena de valor propi que, altrament, és absolutament genuí. Una bona prova d´això la teniu  dins d´aquestes pàgines; a l´apartat de noticies, n´hi ha dues que són la viva prova d´aquestes altres realitats que massa sovint s´ignoren o passen desapercebudes
El que si és cert i molt clar, és la capacitat que destaca de la resta; la capacitat que tenen aquest infants de fer-se estimar per damunt de tot.

 
Comments