LA RESILIÈNCIA

 
QUAN LA VIDA ET PRESENTI MOTIUS PER PLORAR, DEMOSTRA-LI QUE TENS MIL I UN MOTIUS PER SOMRIURE I SER FELIÇ
     (Provervi Indú)
 
 
 
Darrera de la vivència de l´experiència d´un trauma, les persones no tornem a ser les mateixes.
Les empremtes resten en el cos i en la memòria. Podem, amb el temps, retornar a la nostra vida i al nostre desenvolupament com a persones, però mai es fa de la mateixa manera. Aquest concepte, doncs, és el que entenem com a  desenvolupament resilient.
La resiliència, es podria definir com la capacitat de continuar el nostre desenvolupament després d´algun tipus d´experiència traumàtica. La capacitat de resistència d´una persona davant les adversitats i de  saber mantenir-se senser quan s´està sotmès a  graus d´exigències i pressions considerables.
Aquest desenvolupament, cada persona el pot dur a terme d´una manera diferent. De fet, hi pot haver mil maneres, com poden ser  tota la gama  d´activitats que permetin a la persona desenvolupar la seva capacitat creativa;  l´escriptura, la pintura, el dibuix,... i l´inici de tota mena d´activitats noves o bé renovades.
Per altra banda, aquest nou desenvolupament, pot adoptar altres formes de comportament i de valors com la manifestació de  noves formes d´altruisme,etc...
Tot aquest nou comportament, és conseqüència d´un procés que cada persona segueix d´un forma única i concreta.
Algunes referències bibliogràfiques, poden ser les següents:

- "Autobiografia de un espantapájaros" de Boris Cyrulnik ( 256 pàgines).
Premi  Renaudot  al millor llibre d´assaig a França el 2008. Centrat en la construcció de la història que permet a la persona créixer a partir d´una experència traumàtica.

- "El niño abandonado"de Niels Peter Rygaard ( 312 pàgines).
Guia teòrico-pràctica per donar resposta a tots aquells qui treballen i conviuen cada dia amb infants i adolescents que pateixen  diferents transtorns del "apego" ( com una mena de dependència emocional)

- "Los patitos feos" de Boris Cyrulnik (240 pàgines).
Anàlisis de personatges famosos i de pacients que la seva infància trumàtica, no els ha esta un impediment per tenir una vida d´èxits i de felicitat. L´autor ofereix visions alternatives i petimistes a les teories actuals.

- "De cuerpo y alma" de Boris Cyrulnik (256 pàgines).
Text que aclareix coses tant útils com el tema la complexa  relació entre el tema físic i el tema espiritual o entre el neurològic i el psíquic en el nostre desenvolupament dins del món.
-" El amor que nos cura" de Boris Cyrulnik. La resiliència com una esperança que hem de tenir , una possibilitat real per refer-nos.
-" Los buenos tratos a la infancia. Paternidad, apego i resiliencia) Editorial Gedisa.


merce@terra.es
Comments