INFORMACIÓ MOLT ÚTIL I ADRESSES D´INTERÈS

En aquesta pàgina podreu veure i obtenir diferents tipus d´ informació, al meu entendre, prou valuosa per tal de gestionar i dur a terme totes aquelles  tasques tant feixugues  referides tant a aspectes mèdics com de paperassa.
A l´administració li manca facilitar les coses a molt nivells i intentar posar-se en el nostre lloc.
Caldria proporcionar, entre d´altres coses, una mena de llistat amb totes aquelles gestions que cal fer i una persona especialitzada que tinguèssis al teu costat per ajudar-te a adaptar-te a la nova situació: una mena de "doula", però també, especialitzada en psicologia i infermeria.
 
La nostra única i exclussiva feina hauria de ser  tant senzilla com poder tenir pau i i tranquilitat,  per poder fer el nostre procés de dol i tenir cura dels nostres fills i filles i de la seva malaltia. De dedicació, en necessiten molta.
 
El sistema  polític, administratiu,etc...que tenim aquí és massa lent i poc resolutiu .
Calen una eternitat de continuades  gestions que ,més que cap altra cosa, ens compliquen  la vida amb un munt de papers ( que massa sovint es perden )  i moltres d´altres coses més.
 
Les adreçes que aquí he escrit, és una de les coses que jo hagués agraït molt en certs moments del passat i  m´hagués estalviat molta pèrdua de temps i més d´un mal de cap. Espero que serveixi a qui ho necessiti i que no s´hagi d´assebentar de moltes coses a nivell de carrer o quan ja sigui massa tard.
 

Els pares i mares hem d´assumir el que en vivim en aquest moment i fer-ho, per damunt de tot, d´una forma positiva.

 
INFORMACIÓ   VARIADA  MOLT  ÚTIL
 
En aquest apartat hi trobareu la majoria de tràmits que hem hagut de fer i els que periòdicament ( generalment 1 cop a l´any) s´han d´anar  fent, així com  tots els drets que es tenen quan ja es té a la mà, el certificat de disminució.
 
És important que en aquests certificat hi consti el % per saber exactament a què ens podem acollir.
També, és important saber que cada província té uns drets en concrets que no es donen en d´altres localitats.
Ex: a Barcelona, existeix un tipus de targes que et donen dret a uns descomptes per anar amb tren o en autobús.
 
També, cal estar alerta, perquè moltes d´aquest drets o petits avantatges, es poden modificar, canviar, i/o sortir-ne de nous.
Cal anar-se  informant.
 
El certificat de disminució el tramiten al Departament de  Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Segons el grau , et dóna dret a unes sèrie de prestacions. Aquestes , es preve un, que quedin modificades quan ja es té tramitada la llei de la dependència.
 
Aquí,  també es tramita la llei de la dependència. Segons els grau, tens dret a una sèrie de prestacions           ( segons la necessitat de la persona es dona un o un altre grau).
El cas de la Martina, està en tràmit des del maig del 2007. Ens van perdre els papers durant un any sencer i ara al Febrer del 2009 ,després de múltiples gestions, sembla que s´està desencallant. Encara no ho tenim enllestit i tinc seriosos dubtes de que acabi bé.
 
Actualment (Gener del 2009), hem hagut de reclamar per moltes vies el procés i ja hem patit més d´una aturada en les gestions sense cap explicació ni justificació. Molta paciència és dir poc.Teòricament els ajuds per aquesta llei que no  sabem en què es traduiran, han de ser superiors als que la llei actual té establerts.

A juny del 2009, hem finalitzat els tràmits de la dependència.
 
Fins no fa gaire no existia  cap mena de carnet o de documentació o d´acreditació que demostrés la situació d´una persona amb diferent capacitat. A partie, d´aproximadament, el mes de setembre  de 2010, existeix la possibilitat de demanar-lo al CEDEIAP . És  interessant i útil, igualment, dur una còpia del certificat. Ex: si aneu a Port aventura o a d´altres parcs similars, es té dret a certs avantatges en algunes atraccions.
 
Llar d´infants Una de les llars d´infants pioneres a Catalunya i ,gairebé, la única realment especialitzada que existeix a Catalunya per acollit aquests infants és  Nexe a Barcelona ( mes endavant podeu consultar la web).
Molts soms els que estem intentant o bé hem intentant que aquesta mena d´escoles siguin una realitat per cobrir aquesta necessitat tant evident i essencial, de la mateixa manera que la resta de nens  poden acudir, des de fa anys, a tantes i tantes llars d´infants a tot el país.
 
En quan a aquesta qüestió,  hi ha una mena de vuit legal pel que fa a l´etapa de 0 a 3 anys i  per altra banda, tots els infants són iguals davant la llei i tots tenen els mateixos drets. Per tant, tots els nens i nenes, tenen dret anar a una llar d´infants.
 
En els darrrers temps hi ha hagut moltes peticions per dur aquests infants a la llar d´infants ordinàries i sovint se´l hi han negat l´entrada, Degut això, des del CEDEIAP, s´ha dut a terme una conscienciació d´aquesta qüestió a diferents ajuntaments per tal de solventar moltes gestions de més a més que hem de fer els pares i mares  i  per evitar ,en d´altres coses, negatives injustificades.
 
Per altra banda tots aquests infants, si ho necessiten, tenen dret a tenir una persona exclusivament per ells (una vetlladora) . Aquests profesionals que precisament haurien de tenir una preparació molt més acurada i precisa, la llei permet que treballin professionals amb una preparació mínima. 
Llavors, totes les necessitats especials d´aquests  infants ( ús de materials i d´aparells ortopèdics, fisioteràpia, estimulació sensorial específica,...) resten reduïdes a l´espai que s´hagi volgut acondicionar i a la bona voluntat  d ´auto aprenentatge de la figura de la vetlladora. Cal dir que el CEDEIAP, dóna un  assesorament.
 
Compra d´un cotxe adaptat . Si el certificat de disminució té el % que es demana, es té dret a una reducció en l´impost de matriculació. El temps mínim entre la compra d´un cotxe adaptat a un altre, és de tres anys, si es vol obtenir el benefici en la reducció d´aquests impost.
 
La tarja de minusvalia per poder aparcar, cal tramitar-la a l´Ajuntament de la vostra localitat.
Cal dur el certificat de disminució i dues fotografies. Mai m´ha quedat clar si existeix una edat mínima per tramitar-la, ja que molt ajuntaments, tinc constància que  la tramiten directament sense demanar-te el DNI de la persona per la qual es fa la tarjeta. És a dir per la persona amb la minusvalia.
Aquesta , dóna dret a aparcar en les zones degudament senyalitzades amb el símbol corresponent, e les zones blaves i a les zones de càrrega i descàrrega.
Es pot fer servir quan es va amb la persona amb la diferent capacitat.
 
Família nombrosa. Passes a ser família nombrosa, si tens un altra fill o filla a més del fill o filla discapacitat.
És a dir, que el fill o filla discapacitat," val per dos" i passes a ser família nombrosa ( quan tens tres fills).
El carnets de família nombrosa ( un per a cadascún dels membres), te´l tramiten al Departament de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya.
No us espereu gran avantatges, però recordeu fer-ne ús quan realitzeu qualsevol activitat cultural o lúdica, matrícules amb un descompte simbòlic per aquelles activitats que facin  els fills de la família ( no a tot arreu ), etc...
Cal sempre preguntar.
 
Abans existia un llibret on hi havia el llistat de drets. Actualment, cal buscar-ho a internet.
Pel fet de ser família numerosa, es té dret a un descompte en l´impost de l´IBI. Això, cal tramitar- ho cada any a l´entitat corresponent.
 
Aparells ortopèdics. De totes les despeses en aquests aparells, cal guardar factures per presentar anualment a Benestar i Família i recuperar part de la despesa, sempre que estigui en el llistat que la Seguretat Social i que disposa modifica periòdicament.
 
CATSALUD  ( Sanitat).
Aquí, es pot intentar presentar els papers per sol.licitat ajuts per les despeses mèdiques ( medicines, bolquers,...). Per altra banda, cal que el medicament pel qual demaneu l´ajut, compleixi algunes condicions.
En el nostre cas, necessitem un medicament que és una fórmula magistral (fet només per ella i amb un cost adicional). Només per ser fòrmula magistral ,  no està classificada en el "vademecum" i per ells, és com si fos inexistent. 
Cal dir però que és molt difícil obtenir cap ajud, ja que a més, es parteix de la renda i aquesta ha de ser molt baixa.
 
Es pot demanar periòdicament però d´antrada les persones que tingueu nòmina ,per petita que sigui, ja "sou rics" i és molt difícil obtenir algun ajud.
Al final d´aquesta plana, trobareu adreça i telèfon del CATSALUD de Girona.
  

EL VIDEO DE LA TAMMY
 
Aquest és un  video breu, però   rellevant i significatiu . La Tammy, és una nena greument afectada per la síndrome de Rett (una forma d´epilèpsia). 
 
Altament recomanable , fet amb una sensibilitat extrema i reflectint la crua realitat de molt infants.
Amb la Martina, tot i patir una síndrome diferent, ens hi hem sentit molt i molt reflectits en moltes coses. 
Totes aquestes malalties ,que tenen en comú afectacions severes en el cervell, manifesten molt símptomes similars.
 
 

EL VIDEO DE TOTS AQUELLS ALTRES QUE TAMPOC ES VEUEN
 
La cantant Pin, canta una magnífica cançó , amb subtítols,plena d´un contingut clar i directa cap a l´antic presesident dels EEUU.
 
 
 
 
APPS
 
Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental
c/ Joan Güell, 90 - 92  - 08028. Barcelona
Tel: 93490 16 88  F: 934909639
 
Aquesta federació dur a terme una important tasca  encarada a l´ajuda, a diferents nivells, als  pares i mares amb fills discapacitats.
 
 
 

NEXE FUNDACIÓ
 
C/ Escorial,  169 i c/ Cardener, 53, local 3
O8O24 - Barcelona
 
Nexe és la única escola a Catalunya o, si més no ho ha estat fins fa poc, adressada a l´atenció de l´infant en les etapes més primerenques.
Els  seus inicis no van ser gens fàcils i actualment, ofereix un àmpli i importantíssim servei al voltant de         l´infant amb una pluridiscapacitat.
 
La seva tasca es dur a terme en aquesta etapa en que ,aquests infants, es troben oblidats per les institucions, pels polítics,...
 
Totes les persones que allà hem conegut són molt competens i d´una sensibilitat i qualitat extraordinària. Treballen amb autèntica passió i vocació.
Proporcionen un ajud molt valuós a molts pares i mares . Sobretot en aquells moments en que, de sobte, et trobes amb amb un fill o filla discapacitat i ningú que t´acompanyi en aquest moments tant crítics i durs. 
 
 
  

 
PLANA WEB
CENTRE DE RECURSOS PER LA SORCEGUESA

Associació Catalana Pro presones sordcegues

c/Joanot Martorell, 25

08014 - BARCELONA   Tel: 93 332 7366

www.apsocecat.org

apsocecat@apsocecat.org


SERVEIS PROVINCIALS  PÚBLICS QUE ATENEN A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT  INTEL.LECTUAL

LLEIDA
 
Hospital Provincial Santa Maria de Llaida ( Cap Santa Maria)
c/ Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25005 Lleida
T: 973-72 73 96
 
GIRONA
 
Hospital Universitari Josep Trueta
c/ Av. França, s/n
17007 - Girona
T: 972-94 02 00
 
BARCELONA
 
Hospital Sant Joan de Déu
 Pg. Sant Joan de Déu, 2
08950 -  Esplugues de Llobregat
T: 93- 2532117
Atenen a persones amb discapacitat menors de 18 anys.
 
Hospital Sant Rafael
c Pg. Vall Hebron, 107 - 117 
08035 -  Barcelona
T: 93-2112508
 
TARRAGONA
 
Regió Sanitària de Tarragona
c/ Av. Mª Cristina, 54
43002 - Tarragona
T:977-22 41 51 
ONCE
 
A Girona: Manuel Caballero Villar ( Director provincial ).
 
c/ Emili Grahit, 26
17003 Girona
Tel: 972 416061
Fax: 972 416241
 
 
La Martina està afiliada des d´aproximadament una any quan, suposadament, ens van dir que era cega.
Cal paperassa, entrevistes, visita mèdia i viatges a Girona i Barcelona per fer l´afiliació.
Fins ara, estar afiliada i res per nosaltres és el mateix. Hem demanat uns contes fets a mà especials per a discapacitats visuals fa més d´un any i més d´una vegada, però no ens arriben mai.
Cal veure què passarà quan faci els tres anys.
El carnet de la ONCE, té caducitat.
 
A Barcelona:
 
c/ Gran Via de les Corts Catalanes, 394
08015 - Barcelona
Tel: 93 - 2381111   /  93 -3259200
Fax: 93 - 2381123
 
SíNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
 
c/ Passeig de Lluís Company, 7
08003 - Barcelona
Tel: 933 018 075
Fax: 933 013 187
 

CREDA Narcís Masó ( Centre de recursos per a Deficients Auditius ) GENERALITAT DE CATALUNYA
 
c/ Av. Folch i Torres 6
17190 -  Salt
Girona
Tel: 972 23 59 30
Fax: 972 40 17 92
 
 
 

ICASS - CAD-5 . GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA
 
c/ Emili Grahit , 2
17002  -  Girona
Tel: 972 48 60 60
Fax: 972 48 63 54
 
 

PRODEP - CONSORSI GIRONÈS  ( Informació i reclamació directa per la Llei de Dependència )
 
Dependència de Girona.
ATENCIÓ. És possible que quan hi truqueu ,us adressin a una altra persona, zona, telèfon, departament, etc...Molta paciència.
 
Tel: 972 - 20 19 62
 

CATSALUD
 
Regió Sanitària de Girona
 
c/ Sol, 15
17004 - Girona
Tel: 972 20 00 44
Fax: 972 20 38 66
 
 


AJUDS ALS DISCAPACITATS  EN ELS AEROPORTS ESPANYOLS 

Existeixen uns serveis d´assistència en els aeroports a persones amb mobilitat reduïda.
L´atencó va destinada a:
Passatgers sords o amb discapacitat visual, o que necessiten ajud per traslladar-se i moure´s dins l´aeroport o als que no són autosuficients,...

Hi trobareu informació respecta a les passes que cal seguir:
-prèviament a l´arribada a l´aeroport, en  l´inici del viatge, en la facturació i l´embarcament i en                l´arribada al vostre  destí.

Tel. d´informació: 902 404 704
web: www.aena.es
                                                           merce@terra.es


ALTRES WEBS D´INTERÈS
 
www.habicap.com: Botiga de França on es pot trobar tot tipus de roba adaptada per a infants i adults.
 
 
www.hoptoys.es: joguines adaptades a infants amb diferents capacitats.
 
www.dincat.cat treballen per les persones amb diferents capacitats intel.lectuals de Catalunya
 
www.areadaptada.org : diferents esports adaptats a persones amb diferents capacitats.
 
www.sercuidador.es : pàgina de suport a la persona cuidadora.
 
www.associacioaprenem.org: associació per la inclussió per les persones amb trantorn de l´Espectre Autista). Nascuda al 2006 per a  trebeññar per la inclusió escolar, laboral i social d´aquest col.lectiu, garantir el seu tractament terapèutic i oferir suport i acompanyament a les famílies.
 

 
 ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES NUMEROSES DE CATALUNYA
 
www.afanoc.org: Ofereix informacions variades i d´interès com poden ser  descomptes en diferents  estabilments i centres de diferents tipus. Alguns d´aquest descomptes poden ser molt importants, com per exemple en la compra d´un vehicle. També organitzen diferents trobades al llarg de l´any per a famílies numeroses,....
La condició per gaudir de totes aquestes aventatges ,és estar-hi afiliat.
 

 
 ANAR AMB UNA BICICLETA ADAPTADA
 
 

 
OSTEOPATIA:
 
FUNDACIÓ D´OSTEOPATIA A BARCELONA.
Secretària : Laia Gállego: 93-4802515
 

S''estan mostrant 0 elements
Enviado porPropietarioPrioridadAsuntoResolución
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Ordena 
 
Enviado porPropietarioPrioridadAsuntoResolución
S''estan mostrant 0 elements
Comments