ยินดีต้อนรับ


Disclaimer :  This site is compiled by AJ. Sinchai. No commercial benefit is intended during the preparation of this site.
Special Thank: youtube.com for video clip


    การเข้ามาศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติมสิ่งที่นักศึกษาไม่เข้าใจ
ในระหว่างการเรียนในชั้นเรียน หรือ เป็นการทบทวนเนื้อหาก็ได้ 
    ข่าวสารในแต่ละรายวิชาจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์นี้ ดังนั้นนักศึกษาควรเข้ามาติดตามข่าวสารเป็นประจำ Date & TimeRecent Announcements

  • 16 มิ.ย. 2556 เปิดเทอม
    ส่ง 19 มิ.ย. 2556 20:10 โดย Sinchai Kitti
  • เปิดเทอม 1 มิถุนายน 2556 ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ถูกต้อง
    ส่ง 10 พ.ค. 2556 20:12 โดย Sinchai Kitti
  • Welcome 2013 Happy New Year 2013
    ส่ง 10 พ.ค. 2556 20:13 โดย Sinchai Kitti
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments