אידיש - אוספים 

  שמעון צור


חברים: כדי לקצר את הזמן מומלץ להוריד את המצגת   לתקיה אצלכם ולאחר מכן לפתוח לצפייה

.האתר בהקמה ומתרחב בכל יום - כדאי להיכנס תכופות

 .יש למה לצפות