מצגות  ברלין והסביבה 


חברים: כדי לקצר את הזמן מומלץ להוריד את המצגת   לתקיה אצלכם ולאחר מכן לפתוח לצפייה

.האתר בהקמה ומתרחב בכל יום - כדאי להיכנס תכופו

 .יש למה לצפות