מצגות   פריז 


חברים: כדי לקצר את הזמן מומלץ להוריד את המצגת לתיקיה 

.אצלכם ולאחר מכן לפתוח לצפייה         

.האתר בהקמה ומתרחב בכל יום - כדאי להיכנס תכופות  

 .יש למה לצפות                   

 ארכיטקטורה בפריז

 חתונה בפריז 2006 

 סיור בסנט פול

פריז 1

 פריז 2

 פריז 3

פריז 4

הלובר