בריכות דגי נוי, טיפים וקישורים


חברים: כדי לקצר את הזמן מומלץ להוריד את המצגת לתיקיה 

.אצלכם ולאחר מכן לפתוח לצפייה         

.האתר בהקמה ומתרחב בכל יום - כדאי להיכנס תכופות  

 .יש למה לצפות                      

הדרכה בהקמת בריכות דגי נוי

 

 איכלוס דגים בבריכה

תפקיד צמחי המים

אקווה גן : מאמרים